1.

تحلیل سیستمی متغیرهای راهبردی توسعة منطقه‌ای در برنامه‌ریزی سناریومبنا (مورد مطالعه: استان مازندران)

صفحه 1-28
نادر زالی؛ مسعود زمانی پور

2.

ارتقای روش MOLA با توجه به معیارهای سیمای سرزمین و بهره‌گیری از الگوریتم ژنتیک

صفحه 29-48
حمیدرضا کامیاب؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ محمد شهرآئینی

3.

ارزیابی برنامه‌ریزی کاربری زمین در طرح‌های توسعة شهری بر مبنای شاخص‌های نیازسنجی و مکان-سنجی (مورد مطالعه: شهر بجنورد)

صفحه 49-69
فرشاد نوریان؛ گلدیس وحیدی برجی

4.

ارزیابی کاربری اراضی شهری با رویکرد توسعة پایدار (مورد مطالعه: پیرانشهر)

صفحه 71-94
دیمن کاشفی دوست؛ علی حاجی نژاد

5.

پیش‌بینی الگوی رشد شهری با به‌کارگیری مدل رگرسیون لجستیک در منطقة گرگان

صفحه 65-117
سمیه گلدوی؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علی نجفی نژاد

6.

پهنه‌بندی آسیب‌پذیری شهر کرمان بر اساس اصول پدافند غیرعامل

صفحه 119-144
صدیقه میمندی پاریزی؛ عبدالرضا کاظمی نیا

7.

راهبرد‌های آمایش مناطق مرزی بر اساس مدل‌های SWOT – AHP و SWOT- ANP(مورد مطالعه: سیستان و بلوچستان)

صفحه 145-164
ابوالفضل قنبری؛ ایوب سرداری؛ آرش زندکریمی؛ شیدا زندکریمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب