1.

سیستم پشتیبان فضایی برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست برای مکان‌یابی و آمایش صنایع پتروشیمی لرستان

صفحه 165-185
مرتضی قبادی؛ حمید رضا جعفری؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ معصومه احمدی پری

2.

رویکرد آمایشی در مدل‌سازی تغییرات کاربری اراضی شهرستان بهبهان با به‌کارگیری تصاویر ماهواره‌ای چندزمانه‌ای

صفحه 187-207
حمیدرضا پورخباز؛ فاطمه محمدیاری؛ حسین اقدر؛ مرتضی توکلی

3.

محاسبة میزان انطباق اکولوژیکی توسعة گرگان

صفحه 209-230
فاطمه حاجی زاده؛ سید حامد میرکریمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ مرجان محمدزاده

4.

طراحی الگوی روش‌شناختی کاربرد برنامه‌ریزی فرض‌بنیاد در مطالعات توسعة منطقه‌ای

صفحه 231-254
نادر زالی؛ سارا منصوری بیرجندی

5.

سنجش کیفیت محیط زیست شهری با به‌کارگیری مدل شاخص ترکیبی (مورد مطالعه: کلان‌شهر تهران)

صفحه 255-275
مریم رباطی

6.

تحلیل ماتریس فضایی گسست توسعة منطقه‌ای در استان مرکزی

صفحه 277-306
امین فرجی ملائی؛ هادی علیوردیلو

7.

چکیده انگلیسی

صفحه 1-6


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب