1.

معجم الأحادیث المعتبرة اثر جدیدی در حوزۀ نگارش‌های حدیثی

صفحه 397-430
مجید معارف؛ مهدیه دهقانی قناتغستانی

2.

وحی بیانی و چیستی نطق محسوس قرآن (در پرتو آموزه‌های نهج‌البلاغه)

صفحه 431-448
حامد پوررستمی

3.

روش تفسیری علامه طباطبایی در«تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن»

صفحه 449-478
رسول محمدجعفری؛ حسین محققی

4.

احتمال در متعلَّق «شبه‌جمله» و نقش و تأثیر آن در تفسیر و ترجمۀ آیات وحی «مورد‌پژوهی آیات قرآن کریم»

صفحه 479-498
مجتبی عمرانی پور؛ حسن رحمانی

5.

نقد انگارۀ زمینه‌سازی ابن ابی‌جمهور احسایی برای اخباریگری

صفحه 499-528
مهدی سلیمانی آشتیانی

6.

قبول ولایت از طرف سلطان جائر برداشت حکم فقهی از« آیۀ 55 سورۀ یوسف» در تفاسیر فریقین

صفحه 529-548
نوشین رشیدی رنجبر؛ محمد تقی دیاری بیدگلی

7.

بررسی بینامتنیت عهدین در دعای سمات

صفحه 549-576
زهرا نیکونژاد؛ حسین خاکپور؛ ولی الله حسومی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب