1.

بررسی تأثیر اسانس چهار گیاه دارویی و دو گونة Trichoderma در کنترل زیستی قارچ‌های عامل پوسیدگی میوة انگور

صفحه 1-12
مهدی داوری؛ رباب اعزازی

2.

کنترل زیستی بیماری کپک خاکستری در سه رقم توت‌فرنگی با استفاده از استرین‌های Bacillus

صفحه 13-23
جهانشیر امینی؛ ساسان فیضی؛ سهیلا میرزایی

3.

بررسی مقاومت رقم‌های تجارتی توت‌فرنگی در برابر Botrytis cinerea و تأثیر کنترلی اسانس رازیانه و قارچ‌کش ایپرودیون- کاربندازیم روی آن

صفحه 25-37
سیدجعفر نصیری طالشی؛ صفرعلی مهدیان؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ سید امین علیان

4.

بررسی تغییرپذیری یاخته‌های خونی و فعالیت فنل‌اکسیداز لارو پروانۀ موم‌خوار بزرگ تیمارشده با دو گونة نماتود Heterorhabditis bacteriophora و Steinernema feltiae

صفحه 39-47
زهرا راحت خواه؛ جواد کریمی؛ محمد قدمیاری؛ غلامحسین مروج

5.

بهینه‌سازی محیط کشتBG11 به‌منظور افزایش تأثیر ضدقارچی سیانوباکتری Cyanobacterium sp. PGU1 علیه برخی بیمارگرهای قارچی گیاهان

صفحه 49-58
مریم نجفیان؛ محمد مدرسی؛ مهران آوخ کیسمی؛ فاطمه جمالی

6.

تأثیر دما روی تداخل متقابل کفشدوزک شکارگر Cryptolaemus montrouzieri با تغذیه از شپشک آردآلود مرکبات Planococcus citri

صفحه 59-66
الهام محصصیان؛ حسین رنجبر اقدم؛ لادن صدیقی

7.

تأثیر برخی عامل‌های زیست‌بوم شناختی بر همزیستی قارچ‌‌ریشه‌های آربوسکولار با سیب‌زمینی در استان آذربایجان غربی

صفحه 67-78
مینا کلاه‌نمدی؛ ابراهیم صداقتی؛ محمد مرادی؛ حسین علایی

8.

لیپوپپتیدهای خانوادۀ ایتورین به‌عنوان ترکیب‌های کلیدی در خاصیت آنتاگونیستی باکتری UTB96 Bacillus subtilis علیه Aspergillus flavus

صفحه 79-95
حمیده افشارمنش؛ مسعود احمدزاده

9.

ارزیابی توانایی کنترل بیولوژیک مخمر Pichia membranaefaciens در برابر بیمارگرهای پوسیدگی خوشۀ انگور Aspergillus tubingensis و Penicillium crustosum

صفحه 97-110
سعیده رنجبر چهار برج؛ اکبر شیرزاد؛ مهدی ارزنلو

10.

تأثیر کود‌های زیستی در مقاومت خیار گلخانه‌ای به بیماری مرگ گیاهچه ناشی از Pythium aphanidermatum و افزایش اجزای عملکرد

صفحه 111-122
سید کاظم صباغ؛ شاهو ولی زاده

11.

کنترل بیولوژیک بیماری سوختگی نخود با جدایه های سه گونۀ Trichoderma

صفحه 123-127
هانیه ناقد؛ مهدی صدروی؛ شعله کاظمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب