1.

نقش گیر اندازهای الکترون در رنگزدایی فتوکاتالیستی آبی مستقیم 71 با نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم تثبیت شده بر بستر سیمانی

صفحه 1-17
راضیه عسگری؛ بیتا آیتی

2.

تعیین انرژی الکتریکی مصرفی در فرایند های مختلف تصفیه خانه شهرک صنعتی نصیرآباد با رویکرد مقدارحذف COD

صفحه 19-31
سحر ثقفی؛ ناصر مهردادی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ حسن امینی راد

3.

تعیین عرصه های مناسب پخش سیلاب با رویکرد توسعه پایدار منابع آب زیرزمینی مطالعه موردی : دشت سرخون

صفحه 33-48
احمد نوحه گر؛ فاطمه ریاحی؛ محمد کمانگر

4.

بررسی هیدروژئوشیمیایی دشت گلپایگان بر مبنای مطالعه نسبت های یونی و عوامل محیطی کنترل کننده ترکیب شیمیایی آبهای زیرزمینی

صفحه 49-63
امین محبی تفرشی؛ محسن رضایی؛ غزاله محبی تفرشی

5.

امکان سنجی ارتباط هیدرولیکی دریاچه ارومیه با آبخوان ساحلی دشت آذرشهر با استفاده از نسبتها و مدلسازی معکوس ژئوشیمیایی

صفحه 65-80
علیرضا دوچشمه گرگیج؛ اصغر اصغری مقدم

6.

راهبردهای ارتقاء کیفیت محیطی سکونتگاه های غیررسمی بر مبنای نظرات ساکنین، نمونه مطالعه: محله حصار در شهر همدان

صفحه 81-96
حسن سجادزاده؛ محمدسعید ایزدی؛ محمدرضا حقی

7.

بکارگیری فنون همبستگی مکانی در اندازه‌گیری گسترش بی‌رویه شهرنشینی (مطالعه موردی: شهر گرگان)

صفحه 97-113
احسان رحیمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید حامد میرکریمی

8.

ارزیابی سناریوهای توسعه اتصال فضاهای اکولوژیک در شهر اهواز به منظور ارتقاء سطح خدمات اکوسیستم و تنوع زیستی

صفحه 115-133
آرمان خواجه برج سفیدی؛ منوچهر طبیبیان؛ شیرین طغیانی

9.

ارزیابی تناسب سرزمین برای کاربری توسعه شهری و صنعتی با یک مدل پیشنهادی (مطالعه موردی: شهرستان جهرم)

صفحه 135-149
پرویز جوکار؛ مسعود مسعودی

10.

تدوین ضوابط طراحی شهری بر مبنای شناخت و مقایسه الگوهای رفتاری با تاکید بر نقش اقلیم در فضاهای شهری در دو اقلیم سرد و کوهستانی و گرم و مرطوب جنوبی(نمونه موردی شهرکرد و بوشهر)

صفحه 151-168
سید حسین بحرینی؛ ارش اقاکریمی

11.

ارزیابی فرایند نیتریفیکاسیون درتصفیه فاضلابهای شور توسط راکتور هیبریدی و مقایسه آن با لجن فعال متداول

صفحه 169-175
نادر سلمانی خاص؛ مصطفی تیزقدم؛ عبدااله رشیدی مهرآبادی

12.

نقش شبکه های بوم شناختی در طرح ریزی "محیط شناختی-هویت بخشی" منطقه های شهری (مطالعه موردی: منطقه شهری پولادشهر اصفهان)

صفحه 177-194
شهیندخت برق جلوه؛ مینا منصوری؛ سید یحیی اسلامی

13.

روش شناختی ادراک منظر شهری در ارتباط با ذهنیات و خاطرات جمعی، مطالعه موردی محله تجریش

صفحه 195-210
انوشه گوهری؛ هما ایرانی بهبهانی؛ اسماعیل صالحی

14.

استفاده مجدد از پساب، فرصتی برای توسعه بازار مجوز انتشار آلودگی

صفحه 211-227
شروین جمشیدی؛ محمدحسین نیک سخن؛ مجتبی اردستانی

15.

تحلیل اثر مدیریت مرتع با استفاده از شاخصهای تنوع و SHE

صفحه 229-244
محمدحسن جوری

16.

ارائه برنامه آموزش تغییرات اقلیم در نظام آموزش رسمی بر مبنای مدیریت فرآیند آموزش در استاندارد ISO 10015

صفحه 245-258
شاهو کرمی؛ سید محمد شبیری؛ حمیدرضا جعفری

17.

خلاصه انگلیسی بهار 1395

صفحه 1-48
محیط شناسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب