1.

صفحات آغازین

صفحه 1-4

2.

طراحی مدل شرکت‌های زایشی پژوهشی با هدف توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در دانشگاه‌ها

صفحه 1-21
علیرضا عالی پور؛ ترانه عنایتی

3.

شناسایی پیامدهای نشاط کارکنان به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی

صفحه 23-41
زلفا حقگویان؛ حسن زارعی متین؛ غلامرضا جندقی؛ محمد حسین رحمتی

4.

تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی با میانجی‌گری انگیزش شغلی

صفحه 43-68
مهدی خیراندیش؛ حمزه جمشیدی

5.

بررسی رابطۀ علّی عدالت سازمانی با رضایت مشتری از طریق نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی در بانک‌های تجاری

صفحه 69-87
عادل آذر؛ مجتبی فرخ؛ حمید جانانی

6.

طراحی مدل ارتقای سرمایۀ اجتماعی میان گروهی هواداران فوتبال

صفحه 89-111
احسان محمدی ترکمانی؛ محمد حسین قربانی؛ قدرت اله باقری؛ سجاد سروش

7.

تأثیر سرمایۀ اجتماعی و بلوغ منابع انسانی بر مدیریت منابع انسانی پایدار (مورد مطالعه: شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی)

صفحه 113-138
مانی آرمان؛ سید یعقوب حسینی؛ الهام تنگستانی

8.

بررسی نقش مسجد در افزایش سرمایۀ اجتماعی بر اساس نماگرهای اصلی آن در قرآن و حدیث

صفحه 139-162
سید محمد موسوی مقدم؛ مروت محمدی

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-7


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب