1.

شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های کلیدی مؤثر بر نگهداری و تعمیرات چابک با استفاده از رویکرد دلفی فازی و دیمتل فازی (مطالعۀ موردی: صنعت خودروسازی ایران)

صفحه 641-672
رضا آقایی؛ اصغر آقایی؛ رامین محمد حسینی ناجی زاده

2.

رویکرد ترکیبی FLinPreRa-FQFD برای اولویت‌بندی ویژگی‌ها و توانمندسازهای ناب-چابکی در صنایع غذایی و آشامیدنی استان قزوین

صفحه 673-696
نیما اسفندیاری؛ محمود مرادی؛ محمدعلی ولی پور

3.

تعیین هزینۀ هدف و ارزیابی کارکردهای محصول: رویکرد تلفیقی هزینه‌یابی هدف، تعمیم کارکردهای کیفیت و مدل کانوی فازی

صفحه 697-720
رضا اسماعیل پور؛ محمدحسن قلیزاده؛ ابوالقاسم زارعی دودجی

4.

ارزیابی عملکرد نوآورانۀ شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای-رویکرد تئوری بازی

صفحه 721-742
سید مصطفی رضوی؛ سلطانعلی شهریاری؛ محمود احمدپور داریانی

5.

توسعۀ مدل مکان‌یابی فراملیتی با استفاده از ترکیب روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره و مدل‌های پوششی مکان‌یابی در شرایط عدم اطمینان

صفحه 743-766
فهیمه روحی؛ سید بابک ابراهیمی؛ حمید کتابیان

6.

ارائۀ مدل مفهومی برای انتخاب تأمین‌کنندگان پایدار (مطالعۀ موردی: شرکت سایپا)

صفحه 767-784
عبدالحمید صفائی قادیکلائی؛ مهرداد مدهوشی؛ احمد جمالیان

7.

اثر برنامه‌های گردش شغلی سلولی بر عملکرد سلول ناب

صفحه 785-812
اشکان عیوق؛ مصطفی زندیه

8.

تحلیل ابعاد رویکرد مدیریت زنجیرۀ تامین لارج در صنعت سیمان از طریق تلفیق تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره

صفحه 813-836
رحیم قاسمیه؛ غلامرضا جمالی؛ الهام کریمی اصل

9.

مدل عصبی-فازی پشتیبان تصمیم فازهای اولیۀ پروژه‌های صنعت نفت

صفحه 837-860
محمود گلابچی؛ امیر فرجی

10.

ارزیابی سهم فناوری در ایجاد ارزش‌افزودۀ بخش صنعت (مطالعۀ موردی: زنجیرۀ ارزش صنایع شیمیایی استان فارس)

صفحه 861-879
علی محمدی؛ داریوش مولا؛ عباس عباسی؛ کاظم عسکری فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب