1.

ارزیابی آسیب‌پذیری کاربری آموزشی با رویکرد پدافند غیرعامل شهری دربرابر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 تهران)

صفحه 243-258
ابوالفضل مشکینی؛ مرتضی شعبانی؛ عبدالحمید نشاط

2.

سنجش اصول مجاورت کاربری‌های ویژه از منظر پدافند غیرعامل شهری مطالعۀ همجواری بیمارستان‌ها در شهر اهواز

صفحه 259-272
مصطفی محمدی ده چشمه؛ محمدعلی فیروزی؛ رضا نظرپور دزکی

3.

بررسی تولید معنا در فضای شهری برمبنای تئوری ساخت‌یابی (مطالعۀ موردی: بازار تبریز)

صفحه 273-287
حسن سجادزاده؛ بهاره اریس

4.

بررسی و تحلیل راهبردهای مدیریت مهاجران افغانستانی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل SWOT-ANP

صفحه 289-305
سید هادی زرقانی؛ محمد قنبری؛ مرتضی رضوی نژاد

5.

تبیین مدل ژئوپلتیک روابط ایران و پاکستان

صفحه 307-323
حمیدرضا محمدی؛ ابراهیم احمدی

6.

ارزیابی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی اسکان اضطراری (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه)

صفحه 325-340
علی داداش زاده؛ مسعود تقوایی؛ اصغر ضرابی

7.

سنجش و ارزیابی توسعۀ پایدار محله‌ای در شهر تهران (مطالعۀ موردی: محله‌های ولی‌عصر شمالی، آشتیانی، نیلوفر و امامیه)

صفحه 341-356
محمد اجزاء شکوهی؛ سید مصطفی حسینی

8.

پیش‌بینی جهات توسعۀ شهری با استفاده از روش ترکیبی سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل احتمالاتی بیزین (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل)

صفحه 357-370
حسین نظم فر

9.

ارزیابـی فعالیت ها و کارکـرد خانـه های تــرویج روستایــی (مـطالعـۀ مـوردی: شهــرستان زابـل)

صفحه 371-389
شیرکو احمدی؛ غریب فاضل نیا

10.

کاربرد روش PROMETHEE به‌عنوان رویکردی سازنده در تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای (مطالعۀ موردی: شهر کوچک جویبار)

صفحه 391-410
عیسی ابراهیم زاده؛ احمد صحرائی جویباری

11.

سطح پایداری محله‌ای و رابطۀ آن با توسعۀ اجتماعی در محلۀ نازی‌آباد تهران

صفحه 411-425
محمود جمعه پور؛ سپیده مخلصیان

12.

سنجش و ارزیابی وضعیت حقوق شهروندی در رابطۀ شهروندان با سازمان متروی شهر تهران

صفحه 427-443
احمد پوراحمد؛ امین صفدری مولان؛ راضیه تیموری

13.

تحلیل آثار بیمۀ اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر امنیت اجتماعی و احساس تعلق جامعۀ روستایی ( مورد مطالعه: روستاهای شهرستان بدره- استان ایلام)

صفحه 445-463
محمدرضا رضوانی؛ محمد کوچکی

14.

تحلیل فضایی آسیب‌پذیری اجتماعی خانوارها دربرابر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهر تهران)

صفحه 465-484
علیرضا دربان آستانه؛ سعید بازگیر؛ محسن شیخ زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب