1.

مطالعه میزان فراوانی آلودگی شغال های طلایی به سالمونلا با استفاده از روش های کشت میکروبی و PCR در استان های گلستان و مازندران

صفحه 269-276
سمیه نمرودی؛ حمید استاجی؛ عزت الله قائمی؛ سید وهاب شرفی

2.

ارزیابی برنامه ملی مبارزه با شاربن در جمعیت دامی ایران

صفحه 277-282
حسین اسماعیلی؛ مراد مرادی گراوند؛ منوچهر قریب ممبینی؛ مونا حامدی

3.

بررسی شجرهشناسی گونه های اوسترتاژیا

صفحه 283-288
فاطمه جالوسیان؛ میثم صبور دربندی؛ بهنام مشگی

4.

ارزیابی سنجش فعالیت آنزیمی برخی جدایه های قارچ های انتوموپاتوژن مورد مطالعه بر روی کنه ایکسودس ریسینوس

صفحه 289-295
یاسر پیرعلی؛ اسحق کریمی؛ صدیقه نبیان؛ وحیدرضا ذیلابی

5.

اثرات بتائین بر تغییرات رشد و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی

صفحه 297-304
زاهد عزیز مسگری؛ محسن دانشیار؛ علی میرزا آقازاده

6.

بررسی تأثیر باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس بر سمیت زدایی آفلاتوکسینB1 در شرایط برون تنی

صفحه 305-311
رضا کاراژیان؛ ایرج شاکر شیدا؛ معصومه مهربان سنگ آتش؛ فائزه تجلی؛ محسن مجتهدی؛ محمد صادق

7.

ارزیابی آلودگی میزان آفلاتوکسین M1 در نمونه های شیر خام به روش الایزا در استان یزد

صفحه 313-321
رامک یحیی رعیت؛ حجت اله شکری؛ علیرضا خسروی؛ سپیده ترابی

8.

اثرآنتی اکسیدانی پودر سیر و اسیدهای آمینه گوگرددار بر عملکرد و توازن پرواکسیدان- آنتی اکسیدانی سرم جوجه های گوشتی سالم و آلوده با مخلوط انگل آیمریا

صفحه 323-329
مصطفی پورعلی؛ ابولقاسم گلیان؛ حسن کرمانشاهی؛ غلامرضا رزمی

9.

تفکیک سویه های ویروس بیماری بورس عفونی جداشده از گله های طیور ایران به وسیله آنالیز منحنی ذوب با دقت بالا (High Resolution Melt)

صفحه 331-339
سید مصطفی پیغمبری؛ مهدی چراغچی باشی؛ حسین حسینی

10.

تأثیر بیماری بورس عفونی بر پاسخ جوجه بوقلمون به ویروس آنفلوانزای (H9N2) طیور

صفحه 341-346
فرهاد هاشم زاده؛ منصور میاحی؛ عبدالحمید شوشتری؛ مسعودرضا صیفی آباد شاپوری؛ مسعود قربانپور

11.

مطالعه آناتومیکی، بافت شناسی و هیستوشیمی شیپور استاش در گاومیش رودخانه ای بالغ

صفحه 347-354
سید رشید هاشمی؛ فرهاد سلطانعلی نژاد؛ غلامرضا نجفی؛ رسول شهروز

12.

اثرعصاره زردچوبه و بنتونیت سدیم بر برخی از فراسنجه های بیوشیمیایی در موش‌ها‌ی صحرایی آلوده شده با آفلاتوکسینB1

صفحه 355-363
افسانه ریالی؛ هادی سریر؛ محسن مجتهدی؛ حسین ابطحی

13.

اندازه گیری میزان نیترات و بررسی عوامل موثر بر میزان آن در خیار سبز های منطقه جیرفت

صفحه 365-373
حسین دوماری؛ ابو الفضل کامکار؛ حمید شریفی

14.

تأثیر سطوح مختلف آنتی اکسیدانهای گلوتاتیون احیا شده و سوپراکسید دیسموتاز بر روی برخی از ویژگیهای اسپرم پس از انجماد منی گاو

صفحه 377-384
حسین دقیق کیا؛ رستگار الفتی کرجی

15.

جستجوی ژنوم ویروس تب برفکی در خون کبوتران در گردش نزدیک به گاوداری آلوده

صفحه 385-389
تقی تقی پور بازرگانی؛ امید مددگار؛ احمد واحدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب