1.

بررسی کانی‌شناسی و ژئوفیزیک معدن سرب و روی منطقۀ مرجان‌آباد منجیل

صفحه 461-472
معصومه فرزانه؛ سید رضا مهرنیا؛ تقی نبئی

2.

استخراج اتوماتیک ردّ ماهواره در تصاویر رقومی نجومی

صفحه 473-487
سعید فرزانه؛ محمدعلی شریفی؛ منا کوثری

3.

طراحی بهینه مأموریت‌های فضایی هم‌مدار در مدل‌سازی میدان ثقل

صفحه 489-499
محمدعلی شریفی؛ محمدرضا سیف

4.

ارزیابی مکان‌یابی زمین‌لرزه در دو شبکۀ لرزه‌نگاری محلی و منطقه‌ای در البرز مرکزی

صفحه 501-520
امین عباسی

5.

بهبود تخمین تابع گرین تجربی بین جفت ایستگاهی با استفاده از تکنیک جداسازی مقدار تکینه

صفحه 521-529
تقی شیرزاد

6.

مقایسۀ لایۀ گذار آلفونی حاصل از کد ذره‌ای سه‌بعدی با داده‌های تجربی ماهوارۀ کلاستر در حالت میدان مغناطیسی بین سیاره‌ای جنوبی

صفحه 531-537
امین اسماعیلی؛ محمد جواد کلائی

7.

آثار فازهای مختلف نوسان مدن- جولین بر برخی کمیت‌های هواشناختی وردسپهر درجنوب‌غرب آسیا

صفحه 539-552
محمدعلی نصر اصفهانی؛ علیرضا محب الحجه؛ فرهنگ احمدی گیوی

8.

بررسی توزیع مکانی عمق لایه آمیخته جوّ شهری تهران با استفاده از شبیه سازی عددی در دو مطالعه موردی

صفحه 553-568
فاطمه کماسی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ سمانه ثابت قدم

9.

روند تغییرات دمای هوا و بارش در مناطق مختلف ایران

صفحه 569-584
امید علیزاده چوبری؛ محمد سعید نجفی

10.

گزینش طرحوارۀ همرفت بهینه برمبنای داده‌‌‌های رادار در حین اجرای مدل WRF برای پیش‌‌‌بینی کوتاه‌مدت بارش

صفحه 585-600
محمود صفر؛ فرهنگ احمدی گیوی

11.

پیشنهاد دمای پایۀ جدید برای محاسبۀ میزان تقاضای انرژی بر مبنای شاخص‌های آسایش گرمایی و دما- فیزیولوژیک

صفحه 601-621
غلامرضا روشن

12.

تغییرات زمانی و مکانی شاخص جریان پایه در رودخانه‌های استان اردبیل

صفحه 623-634
سونیا مهری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ اردوان قربانی

13.

شبیه‌سازی انتقال، پخش جوی و نهشت آلاینده‌های هسته‌ای رها شده از یک حادثۀ فرضی در نیروگاه بوشهر

صفحه 635-650
فرشته کاویانی؛ محمد حسین معماریان؛ محمد اسلامی کلانتری

14.

ارزیابی میزان حساسیت مدل RegCM4 به طرحواره‌های پارامترسازی همرفت در مدل‌سازی بارش‌های بهارۀ شمال‌غرب ایران: (مطالعۀ موردی سال 2004)

صفحه 651-671
علی محمد خورشیددوست؛ عباس مفیدی؛ علی اکبر رسولی؛ کامل آزرم

15.

شناسایی رژیم‌های بارشی ایران با استفاده از روش‌های چند متغیره

صفحه 673-695
طیب رضیئی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب