1.

صفحات آغارین

صفحه 1-5

2.

مطالعۀ تطبیقی تأثیر عرف و عادت در تفسیر قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران

صفحه 413-442
فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ محمدحسین تقی پور درزی نقیبی

3.

بررسی تطبیقی چالش‌های ناشی از سکوت قانون در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

صفحه 443-473
غلامحسین الهام؛ رضا زهروی

4.

مبانی دکترین انتظارات مشروع در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری

صفحه 475-497
محمد علی بهمئی؛ نجمه تقوی

5.

تجزیه‌پذیری و تجزیه‌ناپذیری دعوای مدنی با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه

صفحه 499-519
مجید پوراستاد؛ ندا اقبال اسگویی

6.

حق اتباع خارجی در زمینۀ تملک اموال در ایران با نگاهی به نظام حقوقی ترکیه

صفحه 521-544
احمدرضا توحیدی؛ ریحانه کوشش کار

7.

تحلیل تطبیقی وقوع اشتباه انسانی یا خطای فنی در پرداخت‌های مبتنی بر کارت بدهی در حقوق ایران و امریکا

صفحه 545-564
مریم جلالی؛ محمدمهدی الشریف؛ علیرضا فصیحی زاده؛ محمود جلالی

8.

مطالعۀ تطبیقی شیوۀ تدوین قوانین و تأثیر آن بر فرایند ثبت اختراع؛ مطالعۀ موردی یک اختراع ثبت‌شده در ایران و امریکا

صفحه 565-581
سعید حبیبا؛ زهرا بهادری جهرمی

9.

حمایت از حق تغذیۀ کودک با شیر مادر در اسلام و نظام بین‌المللی حقوق بشر

صفحه 583-606
شهرام زرنشان؛ احمد رضوانی مفرد

10.

بررسی وضعیت حقوقی دستگاه‌های حفاری فراساحلی

صفحه 607-636
عبدالحسین شیروی؛ فریده شعبانی جهرمی

11.

مطالعۀ تطبیقی معیارهای جرم‌انگاری در فضای سایبر در نظام کیفری ایران و آلمان

صفحه 637-653
محمد فرجیها؛ علی علمداری

12.

بررسی تطبیقی تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران، انگلستان و فرانسه

صفحه 655-678
فضل اله فروغی؛ محمدباقر مقدسی؛ کیوان غنی

13.

مطالعۀ تطبیقی گسترۀ نظارت نهاد نگهبان قانون اساسی بر قوانین عادی در نظام حقوقی ایران و هند

صفحه 679-709
علی اکبر گرجی ازندریانی؛ مازیار خادمی

14.

مسئولیت حمل‌کننده در اثر فعل یا ترک فعل غیر در کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)

صفحه 711-732
سعید محسنی؛ مهسا رباطی

15.

ابعاد مفهومی وارانتی در حقوق قراردادها با رویکرد تطبیقی

صفحه 733-758
سید مصطفی محقق داماد؛ علی ساعت‌چی

16.

مطالعۀ تطبیقی تکالیف شهروندی مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان

صفحه 759-776
نادر مردانی؛ غلام سخی اکبری

17.

جایگاه حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین‌المللی جهانی، منطقه‌ای و اسناد ملی

صفحه 777-798
سید فضل‌الله موسوی؛ مریم احمدی‌نژاد؛ یاسر امین‌الرعایا

18.

اصول توسعۀ پایدار در رویۀ دیوان بین‌المللی دادگستری و دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها

صفحه 799-819
سید مصطفی میرمحمدی؛ محمدرضا جهانی‌پور

19.

بررسی تطبیقی ارکان و الزامات حکومت محلی در ایران و ژاپن

صفحه 821-844
مجتبی همتی

20.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-68


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب