1.

صفحات آغازین

صفحه 1-4

2.

سه دورۀ تولید و بازتولید سیاست در نظام اجتماعی ارامنۀ قفقاز (430-303/ 1220-430/ 1501-1220)

صفحه 239-254
سید هاشم آقاجری؛ سید علی مزینانی

3.

تبیین ژئواکونومیک نظم منطقه‌ای خاورمیانه و آسیای مرکزی در سیستم جهانی

صفحه 255-270
داوود آقایی؛ ابراهیم طاهری

4.

راهبرد سیاسی- نظامی ایالات متحدۀ آمریکا در آسیای مرکزی پس از 11 سپتامبر؛ هدف‌ها و چالش‌ها

صفحه 271-288
محمدجعفر جوادی ارجمند؛ صالح سلاورزی‌زاده

5.

پیوندهای بین‌المللی از راه تجارت بر محور معاوضۀ نفت

صفحه 289-306
فتح الله رحیمی؛ راضیه رسکتی

6.

بازشناسی خود و دیگری در جریان‌های فکری و بنیادهای سیاست خارجی روسیه

صفحه 307-324
احمد رشیدی

7.

مسئولیت بین‌المللی کیفری برای جنایت‌های ارتکابی در خوجالی

صفحه 325-340
حسین فخر؛ سالار صادقی

8.

سیاست خاورمیانه ای روسیه از 2015-2011 (با تأکید بر کشورهای عربی)

صفحه 341-358
داوود کیانی؛ زهره خان‌محمدی

9.

مدیریت بحران فدراسیون روسیه در مسئلۀ اوکراین

صفحه 359-376
محمدرضا مجیدی؛ محمدجواد فتحی؛ محمدتقی جهانبخش

10.

توزیع فضایی پایگاه‌های نظامی آمریکا در آسیای مرکزی و خاورمیانه

صفحه 377-394
علی محمدپور؛ محمدامین عطار

11.

عملیات جاسوسی اتحاد شوروی در ایران در دورۀ رضاشاه براساس زندگی و خاطرات ژرژ آقابکف در سال‌های 1305 ـ 1307

صفحه 395-413
الهام ملک زاده؛ علی الله‌جانی

12.

تقابل ایران و اسرائیل و تأثیر آن بر گسترش روابط سیاسی- امنیتی اسرائیل و جمهوری آذربایجان

صفحه 415-431
مجیدرضا مومنی؛ امید رحیمی

13.

دیپلماسی فرهنگی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

صفحه 433-448
سیدحسن میرفخرائی؛ مجید فیروزمندی بندپی

14.

امکان‌سنجی همگرایی ایران با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در قرن بیست ویکم و ارائۀ الگویی راهبردی با رویکرد صلح پایدار

صفحه 449-466
شهریار نصرتی؛ محمد اخباری؛ رحیم سرور

15.

نقش قزاقستان در گسترش روابط ایران و چین در آسیای مرکزی

صفحه 467-484
سعید وثوقی؛ عسگر صفری

16.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-14


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب