1.

صفحات آغازین

صفحه 1-4

2.

نقش نام‌آوری کارفرما در ایجاد سرمایۀ اجتماعی

صفحه 1-26
سولماز فرج زاده؛ سیدمهدی الوانی؛ محمد عطایی؛ کیوان شاه قلیان

3.

سرمایۀ اخلاقی مولد سرمایۀ اجتماعی

صفحه 27-44
حسن زارعی متین؛ فاطمه شمسی؛ مرضیه ادیب زاده

4.

ترسیم مدل بومی سرمایۀ اجتماعی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با روش کیفی نظریۀ داده‌بنیاد

صفحه 45-74
فرشید نمامیان؛ علی میر

5.

بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر نوآوری سازمانی با تأکید بر نقش میانجی استراتژی‏ های دوگانۀ مدیریت دانش

صفحه 75-94
علی حمیدی زاده؛ زهرا کوچک زاده؛ فاطمه حاج کریمی

6.

عوامل مؤثربر سرمایۀ اجتماعی زنان، در نظام‌های چندکشتی و رعیتی

صفحه 95-114
خلیل میرزائی؛ مرجان سپه‌پناه؛ رضا موحدی

7.

بررسی نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی در تأثیر رهبری معنوی بر یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان)

صفحه 115-136
نصراله قشقایی زاده؛ فاضل احمدی نیک

8.

بررسی کارآمدی آموزش معنویت در ایجاد سرمایۀ اجتماعی با تأکید بر آموزه‌های دین مبین اسلام (مورد مطالعه: کارکنان سازمان‌های دولتی شهر سنندج)

صفحه 137-158
فریدون احمدی؛ ناصر توره

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-7


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب