1.

صفحه آغازین

صفحه 1-4

2.

بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری سبز

صفحه 141-162
منوچهر انصاری؛ شیدا اشرفی؛ هدی جبلی

3.

به‎کارگیری الگوریتم ژنتیک برای برنامه‌ریزی تأمین، تولید و توزیع یکپارچۀ سیستم‌های مونتاژ

صفحه 163-190
محمد ثابت مطلق؛ علی محقر

4.

روش کارای یادگیری ترجیحات مبتنی بر مدل ELECTRE TRI به‎منظور طبقه‌بندی چندمعیارۀ موجودی

صفحه 191-216
مسعود زرین صدف؛ امیر دانشور

5.

پیش‎بینی زمان پروژه از طریق طول زمان کسب‎شده و مدیریت ریسک

صفحه 217-240
اکبر عالم تبریز؛ فرنوش خالدیان؛ مصطفی مهدی پور

6.

گسترش عملکرد کیفیت (QFD) با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی فازی

صفحه 241-262
جلیل حسن قاسمی؛ عالیه کاظمی؛ مهناز حسین زاده

7.

طراحی مدل قیمت‎گذاری محصول در خوشه‎های صنعتی با استفاده از مفهوم نظریه بازی‎ها (مطالعۀ موردی: خوشۀ ‎سنگ استان تهران)

صفحه 263-286
فاطمه مجیبیان؛ آمنه خدیور

8.

ارائۀ مدل پویایی ارزیابی بهره‏وری نیروی کار معادن (مطالعۀ موردی: مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو)

صفحه 287-308
زیرار محمودی؛ احمد رضا صیادی؛ علی رجب زاده قطری

9.

توسعۀ مدل مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز یانگ در شرکت سینره

صفحه 309-332
هاشم معزز؛ جواد عزیزی

10.

چکیده

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب