1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

قدرت اقتصادی بریکس و بدیل برای اقتصاد لیبرال غرب

صفحه 1-18
علی اکبر جعفری؛ مهرداد فلاح

3.

مؤلفه‌های سازندۀ فرهنگ سیاسی شایسته در سپهر سیاست‌ورزی امام علی (ع)

صفحه 19-38
جلال درخشه؛ احمد شریعتمداری

4.

راهکارهای کاهش تهدیدات سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات

صفحه 39-57
احمد سلطانی نژاد؛ محمد داوند

5.

بازشناسی گذار ساختارگرایی به پساساختارگرایی

صفحه 59-76
عبدالرحمن عالم؛ مصطفی انصافی

6.

ایده‌آلیسم و روانیدن روشنگری

صفحه 77-96
مهدی فدایی مهربانی؛ مهرداد امیدپور

7.

سیاستگذاری محیط ‌زیست در ایران: چالش‌ها و راه‌حل‌ها

صفحه 97-121
سعیده لطفیان؛ صدیقه نصری فخرداود

8.

طبقۀ متوسط جدید و توسعۀ حوزۀ عمومی در ایران مطالعۀ دورۀ 1376 تا 1384

صفحه 123-142
محمدرضا مایلی؛ جهانبخش خانجانی

9.

ارزیابی تطبیقی دیدگاه‌های کانت و میل دربارۀ منزلت انسانی و حقوقی زنان

صفحه 143-162
سید علی محمودی

10.

سیاستگذاری شهری در ایران: ارائۀ یک مدل کاربردی (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر کرمان)

صفحه 163-173
یوسف مسلمی مهنی

11.

سرمایۀ اجتماعی بین‌المللی: اعتماد، مشارکت و شبکه‌ها در جامعۀ بین‌الملل

صفحه 175-195
حمیرا مشیرزاده؛ نسیم سادات واسعی‌زاده

12.

سیاستگذاری راهبردی عربستان در روند گسترش ژئوپلیتیک بحران خاورمیانه

صفحه 197-219
عباس مصلی‌نژاد؛ علی صمدی

13.

جایگاه رهبری جامعه در حکومت اسلامی در رسائل دینی 1342-1357

صفحه 221-235
ابراهیم موسی زاده؛ فاطمه‌السادات ضیغمیان

14.

گسست و پیوست امت اسلامی در اندیشۀ سیاسی مودودی

صفحه 237-255
محمدعلی میرعلی

15.

برنامه‌ریزی و مدیریت مکانی شعب اخذ رأی انتخابات در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

صفحه 257-269
کیومرث یزدان پناه؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی

16.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-14


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب