1.

آگاهی تازه‌ای از رابطۀ عمر خیّام و امام محمد غزّالی(دو رباعی نویافته از خیّام در رثای غزّالی)

صفحه 1-13
محمد افشین وفایی

2.

ملاحظاتی انتقادی درباب نگرش سیاحان خارجی دورة قاجار به آیین یارسان

صفحه 15-32
جهانبخش ثواقب؛ معصومه هادی؛ محمدرضا زاده صفری

3.

گفتمان فکری روزنامة اختر دربارة وضعیت منحط و عقب‌ماندۀ ایران و جهان اسلام

صفحه 33-48
داریوش رحمانیان؛ افسانه روشن

4.

تکوین خطوط مواصلاتی نواحی شرقی همدان و نقش آن در تکامل مراکز سکونتگاهی (با تأکید بر ناحیۀ درگزین)

صفحه 49-66
حبیب شرفی صفا؛ اسماعیل چنگیزی؛ محمدحسن رازنهان

5.

خرد در منظومه های حماسی فارسی و سنجش آن با متون زرتشتی (مطالعۀ موردی: گرشاسب نامه، بهمن نامه و کوش نامه)

صفحه 67-82
کلثوم غضنفری؛ احسان محمدی

6.

توسعه و تحول بردسیر در دورة قراختائیان بر اساس دیدگاه مقدسی

صفحه 83-101
عبدالرضا کلمرزی؛ محمدباقر وثوقی

7.

کارکردشناسی نخل در آیین نخل گردانی از منظر حفاظت از گنجینه های فرهنگی ایران

صفحه 103-121
عادله محتشم؛ صمد سامانیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب