1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

تحلیل تأثیر کاربری اراضی در پایداری محله‌های شهری (مطالعۀ موردی: محله‌های ناحیۀ 1 منطقۀ 14 تهران)

صفحه 249-262
ابوالفصل مشکینی؛ کاظم برهانی؛ رضا شعبان زاده نمینی

3.

برنامه‌ریزی راهبردی توسعۀ اکوتوریسم روستایی (مطالعۀ موردی: روستای ایستگاه‌ بیشه)

صفحه 263-276
رضا سپهوند؛ محمد جعفری؛ لیلا سپهوند؛ امین احمدی

4.

تحلیل عوامل مؤثر در وضعیت محیط زیست انسانی شهر تهران براساس مدل DPSIR

صفحه 277-295
الهام شاهی؛ لعبت زبردست؛ اسماعیل صالحی؛ رضا صالحی

5.

تحلیل و ارزیابی شاخص‌های رفاه اجتماعی در نواحی شهری با تأکید بر رویکرد عدالت (مطالعۀ موردی: نواحی منطقۀ 1 شهر قزوین)

صفحه 297-315
مریم خستو؛ مرضیه یاحقی

6.

رانت زمین و مسکن و وقوع تخلفات ساختمانی در شهر سنندج

صفحه 317-337
موسی کمانرودی کجوری؛ فرشته حسینی

7.

بررسی تغییرات مسکن روستایی استان مازندران

صفحه 339-354
زینب فضلعلی؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری

8.

تحلیلی بر سطح توسعه‌یافتگی مناطق روستایی شهرستان‌های استان کرمانشاه

صفحه 355-374
حسن اسماعیل زاده؛ رضوان صفرخانی؛ حسین محمودی

9.

احیای بافت های درون شهری با رویکرد منطقه بندی+ فرم محور (مطالعۀ موردی:شهر برازجان)

صفحه 375-394
محسن شاطریان؛ یونس غلامی؛ جهانگیر حیدری؛ حسین باقرزاده

10.

تأثیر سفرهای درون‌شهری در ایجاد محیط دوستدار کودک (مورد مطالعه: شهر زنجان)

صفحه 395-408
شهرزاد مقدم؛ زهره فنی

11.

تحلیل ساختار کالبدی-فضایی بافت فرسودۀ شهری با استفاده از GIS (مطالعۀ مـوردی: هستۀ مرکزی شهر سردشت)

صفحه 409-430
شیرکو احمدی؛ احمد پوراحمد

12.

سنجش مؤلفه‌های شخصیت در گرایش روستاییان به کارآفرینی (مورد مطالعاتی: شهرستان خدابنده)

صفحه 431-447
محمد سلمانی؛ مهدی حاجیلو؛ امیر تلخاب

13.

چگونگی استقرار مدارس علمیه در شهرهای تاریخی دورۀ اسلامی (مطالعۀ موردی: شهرهای قزوین و اصفهان)

صفحه 449-466
حسین سلطان زاده؛ سید محمدرضا خطیبی؛ شیما فعلی؛ علیرضا سلطان زاده

14.

تحلیلی بر روند چندقطبی شدن ساختار فضایی و عملکردهای شهری (نمونۀ موردی: شهر سنندج)

صفحه 467-489
بختیار عزت پناه؛ محمد باقر قالیباف؛ عزت الله عزتی

15.

بررسی عوامل واقع‌گرایی ایرانی از منظر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

صفحه 491-511
بهادر زارعی؛ فرزاد پیلتن

16.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-29


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب