1.

تحلیل تطبیقی پروژه‌های آینده‌نگاری حکومت الکترونیکی در جهان به منظور الگوبرداری برای ایران

صفحه 187-208
فاطمه ثقفی؛ نور محمد یعقوبی؛ سعیده انصاری

2.

بازنمایی سیستم تاراج نوین در قالب سوداگری اداری

صفحه 209-226
علی اصغر پورعزت؛ علی قربانی؛ جهان عبدی؛ فاطمه نجارشمس

3.

آسیب‌شناسی نظام مدیریت استراتژیک در یک سازمان عمومی (رویکرد ترکیبی)

صفحه 227-250
هاشم آقازاده؛ حسن ابوالملوکی

4.

آسیب‎شناسی سیاست‎گذاری تولید محتوای فضای مجازی در ایران

صفحه 251-268
سید مهدی شریفی؛ بیتا مرزبان؛ سمیه لبافی

5.

طراحی مدل پذیرش سازمان‎های غیردولتی (مردم‎نهاد) از نگاه شهروندان

صفحه 269-288
حمید شجاعی؛ علیرضا موغلی؛ محمد جواد حضوری؛ رضا رسولی

6.

بررسی ارتباط فساد و اعتماد در رابطه بین شفافیت و رضایت شهروندان

صفحه 289-310
عباس نرگسیان؛ قاسمعلی جمالی؛ مسعود هراتی؛ حسین آذری

7.

تأثیر متناقض رضایت شغلی بر آوای مخرب کارکنان با توجه به نقش میانجی‌گری شبکه‌های اجتماعی و تعهد سازمانی

صفحه 311-332
غلامعلی طبرسا؛ سجاد شکوهیار؛ محمد الفت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب