1.

صفحات آغازین

صفحه 1-4

2.

تبیین رابطۀ میان ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و ادراک خطر به‌منظور کاهش مخاطرات آتش‌سوزی (مورد مطالعه: ساختمان‌های بلند اداری شهر تهران)

صفحه 1-15
سید یاسر موسوی؛ شهاب کریمی نیا؛ شیرین طغیانی

3.

مقایسه و تحلیل جغرافیایی خطر آب‌گرفتگی در معابر شهری (مورد مطالعه: معابر مناطق چهارگانۀ شهر کرمان)

صفحه 17-34
صادق کریمی؛ حسین غضنفرپور؛ نجمه علیمرادی پور

4.

شناسایی مکان، زمان فعالیت و شدت منبع آلایندۀ نامشخص در رودخانه

صفحه 35-52
اکرم ده‌مردان؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی

5.

روی‌آوری مؤمنانه به خداوند در پاسخ به مخاطرۀ وجودی

صفحه 53-66
حسین صابری ورزنه؛ قربان علمی

6.

تحلیلی بر تاب‌آوری سکونتگاه‌های روستایی با تأکید بر زلزله (مطالعۀ موردی: دهستان حومۀ شهرستان لامرد)

صفحه 67-83
فاضل حاجی زاده؛ مصطفی ایستگلدی

7.

ارزیابی واکنش‌های پایداری سیستم‌های روستایی به مخاطرات خشکسالی با رویکرد تشدید فرایندهای بادی (روستاهای منطقۀ کاشان وآران و بیدگل)

صفحه 85-109
بهرام ایمانی؛ سعید رحیمی هرآبادی؛ ندا مجیدی راد

8.

تبیین ویژگی‌ها و ابعاد تاب‌آوری سازمانی در سازمان‌های تولیدیِ مواجه با مخاطرات و چالش‌ها

صفحه 111-126
حامد محمدی شهرودی؛ فریبرز رحیم نیا؛ غلامرضا ملک زاده؛ علیرضا خوراکیان

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-22


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب