1.

بررسی نقش زنبورداری در افزایش درآمد مرتعدار (مطالعة موردی: روستای ژیوار در استان کردستان)

صفحه 1-10
نایفه اداک؛ حسین ارزانی؛ سید مهدی حشمت الواعظین

2.

طراحی مدل اکولوژیک کشاورزی و مرتعداری سرزمین با رویکرد Fuzzy AHP (مطالعه موردی: شهرستان اشتهارد)

صفحه 11-24
پویان دهقان؛ حسین آذرنیوند؛ حسن خسروی؛ غلامرضا زهتابیان؛ علیرضا مقدم نیا

3.

برآورد تلفات حاصلخیزی خاک با استفاده از رسوبات نهشته‌شده در سدهای اصلاحی (مطالعۀ موردی: سراب حوزۀ آبخیز صفارود شهرستان رامسر)

صفحه 25-44
محسن آرمین؛ محمد رسول رجبی؛ فاطمه برزگری بنادکوکی

4.

بررسی کارایی مدل‌های مبتنی بر هوش محاسباتی در برآورد بار معلق رودخانه‌ها (مطالعه موردی: استان گیلان)

صفحه 45-60
مریم اسدی؛ علی فتح‌زاده

5.

بررسی علل عدم قطعیت در روش‌های برآورد کربن آلی ذخیره‌ای خاک‌ها

صفحه 61-71
عیسی جعفری فوتمی؛ اساعیل شیدای کرکج

6.

اثر چرای دام بر ویژگی‌های ریختی گونه‌های Boiss. Bromus tomentellus،Hordeum bulbosum L. و Agropyron trichophorum (Link) K. Richt. در مراتع نیمه‌خشک زاغه (استان لرستان)

صفحه 73-84
علیرستم خانی زاده؛ رضا عرفانزاده؛ رضا سیاه منصور

7.

آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی سدهای کارون 3 و 4 با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

صفحه 85-96
سمیه دهداری؛ نظام ارمند؛ محمد فرجی؛ نسیم آرمان؛ فاطمه هادیان

8.

تحلیل متغیرهای محیطی به منظورتهیۀ نقشۀ حساسیت فرسایش خندقی در حوضۀ طرود با روش شواهد وزن قطعی

صفحه 97-114
علیرضا عرب عامری؛ خلیل رضایی؛ مجتبی یمانی

9.

بررسی تأثیرات متقابل خشکی و آلودگی بر عملکرد گونۀ Agropyron desertorum

صفحه 115-126
مهشید سوری؛ خالد بایزیدی؛ احسان زند اصفهانی؛ جواد معتمدی

10.

بررسی پویایی پوشش گیاهی مراتع ارتفاعات تحت شرایط مدیریت بومی (مطالۀ موردی: مراتع ییلاقی باغرو در استان اردبیل)

صفحه 127-136
جابر شریفی؛ امرعلی شاهمرادی

11.

بررسی و مقایسه ذخیرۀ کربن در مراتع طبیعی و دست‌کاشت (مطالعۀ موردی: اخترآباد ملارد)

صفحه 137-148
افشین صادقی راد؛ حسین آذرنیوند؛ محمد جعفری؛ محمد علی زارع چاهوکی

12.

تأثیر سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری دولت در کاهش اثرات بحران آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک(ناحیة بجستان در خراسان رضوی)

صفحه 149-171
حسین کفاش؛ مصطفی طالشی؛ حسین رحیمی

13.

مقایسۀ کارایی مدل‌های درختی M5 و برنامه‌ریزی ژنتیک در تخمین بار رسوب معلق رودخانه‌ها

صفحه 173-187
جواد ظهیری؛ حدیث شاهرخی؛ احمد جعفری

14.

تعیین قابلیت مولد‌های اقلیمی در تولید داده‌های اقلیمی در مناطقی با محدودیت داده (مطالعۀ موردی: شمال و شمال شرق ایران)

صفحه 189-204
شهربانو عباسی جندانی؛ علی اکبر نظری سامانی

15.

اثر تغییر کاربری اراضی و توسعۀ شهری بر دبی پیک رواناب (مطالعۀ موردی: آبخیز شهری زنجان)

صفحه 205-221
فاطمه عینلو؛ علی سلاجقه؛ آرش ملکیان؛ محسن احدنژاد

16.

پهنه‌بندی و مقایسۀ ویژگی‌های مؤثر بر کیفیت چاه‌های آب آشامیدنی در محدودۀ شهر یزد با کاربرد زمین‌آمار

صفحه 223-240
فرزانه فتوحی فیروزآباد؛ محمد رضا اختصاصی؛ محمد سفید؛ علی مروتی شریف آبادی

17.

ارزیابی خصوصیات ساختاری سرمایه اجتماعی شبکه ذی نفعان محلی در راستای حکمرانی مشارکتی منابع طبیعی (منطقه مورد مطالعه: شهرستان سرایان، استان خراسان جنوبی)

صفحه 241-252
مهدی قربانی؛ لیلا عوض پور؛ محسن یوسفی؛ صادق حیدری کهنعلی

18.

اندازه‌گیری و واسنجی خصوصیات بارش در یک شبیه‌ساز باران دونازله

صفحه 253-267
عطااله کاویان؛ مازیار محمدی؛ مقدسه فلاح؛ کاکا شاهدی؛ محمود حبیب نژاد؛ کریم سلیمانی؛ واحد بردی شیخ

19.

واسنجی مدل سبال به‌ منظور اندازه‌گیری تبخیر و تعرق از روی سنجندۀ LDCM

صفحه 269-283
حمیدرضا کوه بنانی؛ محمدرضا یزدانی

20.

مدل‌سازی دمای روزانۀ خاک با استفاده از داده‌های سینوپتیکی و شبکۀ عصبی

صفحه 285-295
طیبه مصباح زاده؛ فرشاد سلیمانی ساردو؛ الهام رفیعی ساردویی؛ فاطمه فرزانه پی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب