1.

مغربیان و تجارت خارجی مصر در روزگار سلطۀ آل عثمان (1213ـ923 ه‍/1798ـ1517 م)

صفحه 7-24
مریم اسمعیلی؛ ولی الله برزگر کلیشمی؛ مهدی عبادی

2.

جایگاه مهاجران ایرانی در تاریخ‌نگاری منظوم عثمانی در عصر فتوح و شکوه (918ـ972ق)

صفحه 25-40
طاهر بابایی

3.

گذار از نظام آموزشی سنتی به مدرن در قلمرو عثمانی مطالعه موردی: مدرسۀ صادقیۀ تونس

صفحه 41-55
عباس برومنداعلم

4.

ررویارویی سیاسی ـ مذهبی دولت عثمانی با صفویان (907ـ1003ه‍.ق/1501ـ1594م)

صفحه 57-76
محمدحسین صادقی؛ حسن حضرتی

5.

لوایح انتقادی میرزامحبعلی‌خان ناظم‌الملک در ردّ ادعاهای ارضی نمایندگان عثمانی

صفحه 77-95
نصرالله صالحی

6.

مکتوبی از پاریس: مصطفی‌فاضل پاشا و نقد ساختار قدرت در عثمانی

صفحه 97-115
توران طولابی

7.

یوسف آقچورا و بنیان‌های فکری تُرک‌گرایی

صفحه 117-132
علی کالیراد؛ سوده پورمجیدیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب