1.

معنای تاریخی اهمیت سنت شرح نویسی بر اکر تئودوسویس: الحواشی الباقریّة

صفحه 141-172
حسن امینی؛ زینب سیار

2.

هستی‌شناسی نظریۀ تکامل: رویکردی تحلیلی-تاریخی به مدل‌های انتزاعی تکامل؛ موردکاوی تکامل فرهنگی

صفحه 173-199
حامد بیکران بهشت

3.

ماهیت زاویه؛ زمینۀ تاریخی و تصحیح «رسالة فی الزاویة» اثر شمس‌الدین محمد خفری

صفحه 201-216
سید احسان حسینی

4.

تأملی بر اصل اینهمانی تمایزناپذیرها بر اساس دفاع مولر

صفحه 217-230
وحیده صادقی خرّم دشتی

5.

مسألۀ کیفیات ثانویه در فلسفۀ ابن سینا

صفحه 231-246
امیر مازیار

6.

آیا «یک ثانیه بر ثانیه» پاسخ مناسبی به پرسش از آهنگ گذر زمان است؟ پاسخی به برادفورد اسکو

صفحه 247-257
محمد ابراهیم مقصودی

7.

پنج روایت عربی کتاب «فی الکرة المتحرکة» اوطولوقس (قضیۀ هفتم)

صفحه 7-71
سجاد نیک‌فهم خوب‌روان؛ اسامه عشره


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب