1.

دلالت آیات و روایات بر ناروا بودن کشتار جمعی

صفحه 9-24
مصطفی آذرخشی

2.

تحلیل روایی داستان حضرت موسی(ع) با تکیه بر نظریۀ ژپ لینت ولت

صفحه 25-44
فاطمه سعیده اقارب پرست؛ مهدی مطیع

3.

تحلیل انتقادی دیدگاه یوری روبین در اقتباس آیۀ «کُونُوا قِرَدَةً خاسِئینَ» از کتاب مقدس

صفحه 45-66
علی راد؛ حسن رضایی هفتادر؛ نسیبه رضایی

4.

وجوه شباهت عیسی با آدم براساس تحلیل مفاهیم کلیدی در نظام آیات آفرینش انسان

صفحه 67-87
فرزانه روحانی مشهدی

5.

جایگاه حدیث در فهم قرآن؛ مقارنه و تطبیق آراء میرزا مهدی اصفهانی و اخباریان

صفحه 89-110
محمد رضا شاهرودی؛ محمد امین تفضلی؛ منصور پهلوان

6.

بررسی و تحلیل سند مناظرات امام رضا(ع) در عراق و خراسان

صفحه 111-129
اصغر قائدان؛ سید جمال موسوی؛ جعفر خسرویان قله زو

7.

نظام توحید افعالی در آیات و روایات

صفحه 131-145
مجید معارف؛ قاسم فائز؛ حمید مدرسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب