1.

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

صفحه 9-35
شعیب بهمن

2.

مقایسه تطبیقی دیدگاه سروش و شهید مطهری پیرامون مختصات مفهومی علم دینی

صفحه 37-70
نوراله نورانی؛ حمید پارسانیا

3.

دنیاگرائی و پیامدهای اجتماعی آن ، در آموزه‌های قرآن

صفحه 71-95
محمدباقر آخوندی

4.

تأثیر استقرار کاربری های شهری در توسعه ارزشهای اسلامی در شهر ارومیه (مطالعه موردی: منطقه1 شهرداری ارومیه)

صفحه 97-116
اصغر عابدینی؛ مریم عبادی

5.

جایگاه و اهمیت گروه در اندیشه مولوی

صفحه 117-137
یوسف علی بیرانوند؛ قاسم صحرائی؛ علی حیدری

6.

مقایسه مفهوم، ابعاد و حدود آزادی در اندیشه مرتضی مطهری و عبدالکریم سروش

صفحه 139-163
محمد امین میرزائی زاده کوهپایه؛ محمد علی توانا

7.

عدالت از منظر ابوریحان بیرونی

صفحه 165-183
حامد اکبری

8.

نقش و جایگاه مردم در ساختار جامعه در اندیشه اجتماعی فقهای معاصر با تاکید بر آراء امام خمینی

صفحه 185-201
الهه مرندی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب