1.

اولویت‌بندی عوامل موثر بر انتصاب مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی براساس فرایند تحلیل شبکه

صفحه 13-32
سمیرا اسماعیلی؛ سعید اسدی؛ حمزه علی نورمحمدی

2.

طراحی شبکه دانش اجتماعی، برای توسعه سیستم عصرمدار ترویج سرمایه معنوی و اجتماعی در سامانه‌های علمی (مورد مطالعه: دانشگاه تهران)

صفحه 33-53
احمد سیاح؛ علی اصغر پورعزت؛ طاهر روشن دل اربطانی

3.

برآورد ارزش اقتصادی خدمات کتابخانه های دانشگاهی و میزان تمایل به پرداخت کاربران در شرایط بحران و بهبود با استفاده از روش مشروط

صفحه 55-77
ویدا صیفوری؛ فهیمه باب الحوائجی؛ فاطمه نوشین فرد؛ داریوش مطلبی

4.

شناخت انگیزه استفاده دانشجویان از شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک، اینستاگرام و تلگرام

صفحه 79-107
معصومه لطیفی؛ نصرت ریاحی نیا؛ یحیی قائدی؛ محمود بابائی

5.

طراحی مدل مفهومی مسئله‌یابی پژوهش با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 109-130
مصطفی باغ میرانی؛ محمدرضا اسمعیلی؛ محمد حسن زاده؛ علیرضا نوروزی

6.

اعتبار سنجی مقیاس اضطراب اطلاع یابی در دانشجویان

صفحه 131-146
علی رضائی شریف؛ عادل زاهد؛ فاطمه رضایی شریف

7.

معرفی و بررسی علمی نسخه خطی منحصر به فرد پنج‌گنج نظامی محفوظ در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

صفحه 149-171
لی لی کردوانی؛ رویا بهادری؛ فرانک بحرالعلومی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب