1.

بررسی جای‌گیری و جهت حرکت توده گرانیت گلپایگان با استفاده از روش ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی

صفحه 1-15
سوده میرزایی حاجی باغلو؛ حبیب علیمحمدیان؛ محسن اویسی موخر

2.

مدل‌سازی جانشینی سیال در سازند ایلام یکی از مخازن هیدروکربنی جنوب غرب ایران

صفحه 17-30
جواد شریفی؛ ناصر حافظی مقدس؛ غلامرضا لشکری‌پور؛ عبدالرحیم جواهریان؛ مرضیه میرزاخانیان

3.

تشخیص و تخمین عمق خطواره‌ها در شمال‌غرب شهرستان ایرانشهر با استفاده از داده‌های مغناطیس و الکترومغناطیس هوابرد

صفحه 31-46
محدثه عبداللهی؛ علیرضا عرب‌امیری؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ علی نجاتی کلاته؛ محمدرضا اخوان اقدم

4.

استفاده از تئوری گراف در وارون‏سازی سه‏بُعدی داده‏های گرانی‏سنجی برای تعیین پیکربندی توده‏های زیرسطحی همگن

صفحه 47-62
سوسن سودمند نیری؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ سعید وطن خواه

5.

اثر رفتار نوسانی موجک مادر در تبدیل موجک گسسته به‌منظور تضعیف نوفه لرزه‌ای تصادفی

صفحه 63-79
محمد ایرانی مهر؛ محمدعلی ریاحی؛ علیرضا گودرزی

6.

محاسبه دوره‌تناوب ستاره‌های متغیر دلتا اسکوتی با استفاده از تکنیک تناوب‌نگار لمب-اسکارگل تعمیم‌یافته

صفحه 81-88
فاطمه عزیزی؛ محمدتقی میرترابی

7.

مقایسه چهار روش تحلیل حساسیت پارامترهای مدل مفهومی HBV در حوضه آبریز کرخه و زیرحوضه‌های آن

صفحه 89-105
مریم شفیعی؛ جواد بذرافشان؛ پرویز ایران نژاد

8.

کاربست چندجمله‌ای‌های هرمیت مکعبی در ساخت روش نیمه‌لاگرانژی یکنوا برای معادله فرارفت

صفحه 107-127
علی محمدی؛ علیرضا محب الحجه؛ مجید مزرعه فراهانی

9.

بررسی نقش متغیرهای پیش‌بین در تخمین دمای هوا در ماه‌های ژانویه و ژوئیه در طبقات پوشش اراضی مختلف

صفحه 129-147
چنور محمدی؛ منوچهر فرج‌زاده؛ یوسف قویدل رحیمی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی

10.

واسنجی فراسنج‌های رادار امیرآباد برای برآورد بارش فصل گرم

صفحه 149-163
پرویز پنجه کوبی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ عبدالعظیم قانقرمه

11.

بررسی تحریک و انتشار امواج الکترومغناطیس باند فرکانسی بسیار پایین در ناحیه نزدیک به سطح زمین

صفحه 165-176
علیرضا محمودیان؛ محمدجواد کلایی

12.

پیش‌نگری اثرات تغییر اقلیم بر بارش فصلی مناطق سردسیر ایران براساس سناریوهای واداشت تابشی RCP))

صفحه 177-196
حمزه احمدی؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ محمد باعقیده

13.

شبیه‌سازی میدان باد سطحی در منطقه دریای عمان با مدل WRF با شرایط اولیه و مرزی متفاوت

صفحه 197-209
پروین غفاریان؛ نفیسه پگاه فر؛ محمدرضا محمدپور پنچاه

14.

بررسی نقش شاخص‌های پوشش گیاهی و مؤلفه‌های جغرافیایی مکان بر عمق نوری هواویزهای فصلی ایران

صفحه 211-233
محمود احمدی؛ علیرضا شکیبا؛ عباسعلی داداشی رودباری

15.

سالیتون‌های یون- صوتی در پلاسمای دور از تعادل بادهای خورشیدی

صفحه 235-246
احسان صابریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب