1.

صفحات آغازین

صفحه 1-4

2.

بررسی جامعه‌شناختی کارکرد اعتکاف در جامعه امروز ایران

صفحه 669-690
سارا مزینانی شریعتی؛ ریحانه صارمی

3.

برساخت سوژه دینی در گفتمان‌های سینمای دینی پس از انقلاب اسلامی

صفحه 691-716
آرش حسن‌پور؛ وحید قاسمی؛ احسان آقابابایی؛ محمد رضایی؛ علی ربانی

4.

تحلیل روند دگرگونی فرهنگ سیاسی نسل‌های اجتماعی شهر سنندج

صفحه 717-744
غریب سجادی؛ مجتبی مقصودی

5.

ارائه نظریه زمینه‌ای از رویارویی نخبگان جوان با بوروکراسی بنیاد ملی نخبگان

صفحه 745-772
علی روحانی؛ سعید کشاورزی؛ مسعود انبارلو

6.

آزمون فیصله‌بخش، جامعه‌شناسی دین و رئالیسم انتقادی

صفحه 773-792
محمدرضا طالبان

7.

آینده‌پژوهی تغییرات اجتماعی خانواده (ارائه یک مدل نظری ترکیبی)

صفحه 793-818
جواد افشار کهن؛ اسماعیل بلالی؛ ساجده واعظ زاده

8.

تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر تقاضای اجتماعی برای تحصیل در مقطع دکتری (مورد مطالعه: دانشجویان دکتری دانشگاه‌های تهران)

صفحه 819-846
منصوره مهدیزاده؛ سید ضیا هاشمی

9.

مطالعه خرافه‌گرایی در میان دانشجویان با رویکرد کیفی

صفحه 847-872
محمد عباس زاده؛ نسرین انصاری اوزی؛ علی بوداقی

10.

تصریح روش‌شناسی ساختارگرایی تکوینی پیر بوردیو

صفحه 873-897
فردین محمدی

11.

عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر رضایت سالمندان از خدمات رفاهی بازنشستگی (مورد مطالعه: بازنشستگان تحت پوشش سازمان بازنشستگی شهرداری تهران)

صفحه 899-918
مصطفی منتظرالمهدی؛ رضا صمیم؛ آمنه صدیقیان بیدگلی؛ رضا مهدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب