1.

طبقه‌بندی واژه‌های مرکب زبان فارسی از منظر نظریة صرف توزیعی

صفحه 1-20
محیا احمدی؛ مزدک انوشه

2.

گروه حرف تعریف شکافته در زبان فارسی- رویکردی کمینه‌گرا

صفحه 21-43
طیبه اسدی مفرح؛ علی درزی

3.

خطاهای نوشتاری ‌‌فارسی‌آموزان قزاق: مطالعه‌ای برپایۀ انگارۀ کوردر

صفحه 45-65
استم بکنوف؛ محمد باقر میرزایی حصاریان؛ لیلا گل پور

4.

بررسی تأثیر زبان فارسی بر ساخت فعل مرکب ترکی‌‌‌آذربایجانی

صفحه 67-82
عبدالحسین حیدری

5.

پیشوندواره های زبان فارسی: تحلیل شناختی

صفحه 83-105
سمیرا ذهاب ناظوری؛ آرزو نجفیان؛ بهمن زندی؛ مهدی سیزواری

6.

انتظارات گفتمانی و پردازش خوانداری بندهای موصولی فاعلی و مفعولی در زبان فارسی

صفحه 107-127
شهلا رقیب دوست؛ شهره صادقی

7.

واکاوی پیکره‌بنیاد فراگفتمان تبادلی در مقالات علمی پژوهشی فارسی: انگاره هایلند (2005)

صفحه 129-151
طاهره طارمی؛ گیتی تاکی؛ پاکزاد یوسفیان

8.

شناسایی سازوکارهای عصبی در تحلیل ابهام در ارجاع ضمیری در زبان فارسی

صفحه 153-170
مینا کریمیان؛ محمود بی جن خان؛ سید احمدرضا خاتون آبادی

9.

تحلیل انتقادی گفتمان چانه زنی

صفحه 171-192
لادن جواهری؛ روناک مرادی

10.

حذف فعل بدون مرجع زبانی (از اِضمار تا مجوزدهی غیرمستقیم)

صفحه 193-217
انیس وحید؛ فریده حق بین


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.