1.

اکتشاف سناریوهای آینده بانکداری الکترونیک در ایران

صفحه 9-24
سونا بایرام زاده؛ میثم رجبی نهوجی

2.

بررسی و تحلیل سیاست‌های دورة‌ پیش‌دبستان در ایران

صفحه 25-42
سید علی خالقی نژاد

3.

ارائة الگوی تدوین خط‌مشی عمومی به منظور مقابله با پدیدة فرار مغزها در ایران

صفحه 43-57
عباس منوریان؛ نرگس سادات رضوی مهر؛ مجتبی امیری؛ ناصر عسگری

4.

بررسی کلان پیشران‏های مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی ایران

صفحه 59-78
امید مهراب قوچانی؛ دانیال دبیری؛ منصور غنیان

5.

تبیین نظام خط‌مشی‌گذاری زهرآگین در ایران

صفحه 79-97
فاطمه همتیان؛ طیبه امیرخانی

6.

بررسی عوامل بروز تعارض منافع در نمایندگان مجلس شورای اسلامی

صفحه 99-117
مهدی زینالو؛ علیرضا علی احمدی؛ سعید نریمان

7.

فهم نقش‌آفرینی بوروکرات‌های سطح خیابان در تفسیر و اجرای خط‌مشی‌های عمومی: مطالعه قوانین منتخب راهنمایی و رانندگی ایران

صفحه 119-142
جواد سیاهکالی مرادی؛ رضا طهماسبی؛ علی حمیدی زاده

8.

شناسایی مؤلفه‌های ناظر بر رعایت عدالت بین‌نسلی در خط‌مشی بودجه‌ای ایران

صفحه 143-161
علی‌اصغر پورعزت؛ حیدر احمدی؛ افسانه عباسی؛ طیبه عباسی

9.

تحلیل نقش بازیگران حکمرانی بخش بالادستی صنعت نفت ایران در شکست‌های نظام نوآوری بخشی: مطالعه چند موردی

صفحه 163-184
علی محقر؛ علیرضا اصلانی؛ فاطمه ثقفی؛ علی ملکی؛ سجاد خلیلی

10.

جمع‌سپاری خط‌‌مشی و جلب مشارکت عامّه در فرایند خط‌مشی‌‌گذاری عمومی: درس‌آموزه‌هایی برای ایران

صفحه 185-205
محمد مهدی ذوالفقارزاده؛ زینب شهسواری

11.

شناسایی پیشران‌های مؤثر بر گفتمان انقلاب اسلامی ایران درافق 25 ساله

صفحه 207-228
زهرا ایروانی؛ ابراهیم حاجیانی؛ علی محمد حاضری؛ فردین قریشی

12.

الزامات و پیامدهای تحول حکمرانی آموزش عالی در اروپا

صفحه 229-247
علی صباغیان

13.

سیاستگذاری عمومی در حوزه تقویت شناختی

صفحه 249-263
عطاءالله هرندی

14.

سیاستگذاری مسکن در انگلستان

صفحه 265-281
بهاره فلاحی

15.

احیای علوم سیاسی یا برآمدن سیاست اجتماعی

صفحه 283-298
معصومه قاراخانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب