1.

مدل بهینه مدیریت بهره‌برداری شبکه آبیاری با هدف سود بیشینه (مطالعه موردی: شبکه آبیاری قزوین)

صفحه 2149-2162
مریم عزیزآبادی فراهانی؛ فرهاد میرزایی اصل شیرکوهی

2.

فاصله بهینه نوار در آبیاری قطره‌ای نواری و بهرهوری آب گندم در بافت خاک لومی

صفحه 2163-2175
مسعود فرزام نیا؛ مختار میران زاده؛ داود امین آزرم

3.

تحلیل اقتصادی کاربرد سطوح مختلف سوپرجاذب و تنش رطوبتی در کشت گندم پاییزه

صفحه 2177-2186
سعید جلیلی؛ معین هادی؛ ابوالفضل مجنونی هریس

4.

بررسی تأثیر قرارگیری صفحات مستغرق در میزان رسوب‌شویی تحت‌فشار مخازن سدها

صفحه 2187-2201
سپیده بیرامی پور؛ کورش قادری؛ مجید رحیم پور؛ محمد مهدی احمدی؛ سامه احمد کانتوش

5.

بررسی گردوخاک در گستره ایران توسط مدل باز تحلیل MERRA-2 NASA/(دوره آماری 2017-2007)

صفحه 2203-2219
الهام مبارک حسن؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ ابراهیم فتاحی

6.

بررسی آزمایشگاهی توسعه زمانی مخروط رسوب‌شویی در مخازن سدها تحت تأثیر سازه DBE

صفحه 2221-2233
هادی حق جوئی؛ مجید رحیم پور؛ کورش قادری؛ سامه احمد کانتوش

7.

بررسی تأثیر مشخصات هندسی سد بر اشباع‌شدگی پوسته‌ پایین‌دست در سدهای خاکی

صفحه 2235-2246
احمدرضا مظاهری؛ مهدی کماسی؛ محمد یونس سراقی؛ مسعود نصیری

8.

جذب سطحی رقابتی آرسنات و فسفات روی کلسایت

صفحه 2247-2257
مجتبی مقبلی؛ رسول راهنمایی؛ اسماعیل گلی کلانپا؛ ناصر برومند

9.

استفاده از مدل DAYCENT در تخمین گازهای گلخانه‌ای و پتانسیل گرمایش جهانی اراضی کشاورزی استان خوزستان

صفحه 2259-2273
نسرین مرادی مجد؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ منصور چترنور

10.

بهبود عملکرد سامانه‎های پیش‎بینی بارش جهانی در اقلیم‌های مختلف ایران با روش تصحیح اریبی نگاشت چندک

صفحه 2275-2291
ستاره امینی؛ اصغر عزیزیان؛ پیمان دانش کار آراسته

11.

حذف نیتروژن و فسفر از شیرابه دفن‌گاه پسماند سراوان با ریز جلبک کلرلا ولگاریس

صفحه 2293-2306
سیده الهام سعادت؛ نسرین قربان زاده؛ محمدباقر فرهنگی؛ محمود فاضلی سنگانی

12.

بررسی تأثیر محلول‌پاشی با نانوذرات سیلیس در افزایش مقاومت به خشکی ارزن دانه‌ای در شرایط آب و هوایی کاشمر

صفحه 2307-2322
مهدی مکاری؛ میثم عابدین پور

13.

تأثیر مدیریت آبیاری و الگوی کشت بر شاخص‌های کیفیت خاک (مطالعه موردی: عرصه‌های کشاورزی سمنان)

صفحه 2323-2335
کورش کمالی؛ غلامرضا زهتابیان؛ طیبه مصباح زاده؛ محمود عرب خدری؛ حسین شهاب آرخازلو؛ علیرضا مقدم نیا

14.

ارزیابی روش‌های داده‌کاوی و مدل‌های تجربی مبتنی بر دما-تشعشع در برآورد تبخیر از تشت (مطالعه موردی: شرق دریاچه ارومیه)

صفحه 2337-2348
وحید مونس خواه؛ سعید صمدیان فرد؛ معین هادی

15.

تأثیر شیمیایی کودهای آلی کمپوست زباله و لجن فاضلاب بر خاک و گیاه گندم

صفحه 2349-2363
علیرضا مرجوی؛ پریسا مشایخی

16.

تحلیل ذینفعان و نهاد آب در راستای پایداری منابع آب (مورد مطالعه حوضه آبریز زاینده‌رود)

صفحه 2365-2378
جمشید اقبالی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ محمد جواد جاوید

17.

اثر تقسیط کود فسفر بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج (Oryza sativa L.) (هاشمی و گیلانه)

صفحه 2379-2392
فاطمه دائمی؛ شهرام محمود سلطانی؛ مسعود اصفهانی؛ مجید مجیدیان

18.

تأثیر کاربرد هیومیک اسید و عنصر روی بر برخی ویژگی‌های رشد و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی گیاهچه ذرت تحت تنش شوری خاک

صفحه 2393-2403
عاطفه رشیدی فرد؛ مصطفی چرم؛ مجتبی نوروزی مصیر؛ حبیب اله روشنفکر

19.

مقایسه تأثیر دماهای گرماکافت و مواد فعال‎ساز بر ویژگی‎ بیوچارهای اصلاح شده

صفحه 2405-2415
محمد ماله میر چگینی؛ احمد گلچین؛ نادر خادم مقدم ایگده لو؛ کامران مروج

20.

مدل‌سازی تغییرات کربن آلی خاک با استفاده از شاخص‌های سنجش از دور در حوضه آبخیز بالیخلی‌چای اردبیل

صفحه 2417-2429
سولماز فتح العلومی؛ علیرضا واعظی؛ سید کاظم علوی پناه؛ اردوان قربانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب