1.

رابطۀ کار خانگی و تحصیلات زوجین در مناطق شهری ایران

صفحه 263-289
فاطمه ترابی

2.

تحلیل اجتماعی عادت مصرف انرژی با تأکید بر مصرف گاز خانگی

صفحه 291-313
زهرا پازوکی نژاد؛ صادق صالحی؛ حسین محمودی؛ علی اصغر فیروزجائیان

3.

کاربست تجربی نظریۀ رفتار برنامه‌ریزی شده در تبیین رفتار چشم و هم‌چشمانۀ زنان متأهل شهر یزد

صفحه 315-342
سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی؛ عاطفه عبدی نژاد

4.

تحلیل روند تقاضای اجتماعی برای تحصیل در رشتة دانشگاهی «آموزش عالی»

صفحه 343-371
اصغر زمانی؛ مهتاب پورآتشی

5.

صنعت فرهنگ و تلویزیون در ایران: تحلیل انتقادی برنامۀ «ماه عسل»

صفحه 373-392
فرزاد غلامی؛ عبدالله بیچرانلو

6.

تفسیر نابردباری اجتماعی از منظر نخبگان دانشگاهی و ارائۀ مدل نظری

صفحه 393-421
طوبی زمانی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ عبدالرضا شاه‌محمدی

7.

فضای کنشی درون خانواده و رضایت از زندگی زناشویی (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر ارومیه)

صفحه 423-447
افشار کبیری؛ رقیه خاکپور

8.

تحول معنایی خانواده در اسناد قانون توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 449-474
فضه سادات حسینی؛ تقی آزاد ارمکی؛ مهری بهار؛ هاجر آذری

9.

تحلیل جامعه‌شناختی روایت زنان ایرانی ازدواج‌کرده با اتباع خارجی افغان و عراقی

صفحه 475-495
منصوره اعظم آزاده؛ خدیجه مظفری

10.

جرم حکومتی؛ رویکردی نوین در تحلیل آسیب‌های اجتماعی (مورد مطالعه: کودکان خیابانی شهر تهران)

صفحه 497-518
حسین غلامی؛ نبی اله غلامی

11.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-40


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب