1.

مدل‌‌سازی ارتباط فضایی سرطان‌‌های ریه با فاکتورهای محیط ساخته‌‌شده در محلات شهر تهران

صفحه 1153-1176
سعید آزادی؛ ابوافضل مشکینی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ احسان مصطفوی؛ محسن احدنژاد روشتی؛ پریسا ملکی

2.

تحلیل نیروهای پیشران تغییرات کاربری اراضی در کلان شهرها (مطالعۀ موردی: کلان شهر تهران)

صفحه 1177-1195
کاظم برهانی؛ مجتبی رفیعیان؛ ابوالفضل مشکینی؛ صفر قائد رحمتی

3.

تحلیل و بررسی امنیت اجتماعی در مناطق شهری با مدل سازی معادلات ساختاری (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل)

صفحه 1197-1216
سمیه محمدی حمیدی؛ حسین نظم فر؛ محمد یاپنگ غراوی

4.

اثر سواد جغرافیایی گردشگری راهنمایان تور بر رضایتمندی گردشگران

صفحه 1217-1233
یزدان شیرمحمدی؛ سیداسحاق جلالیان؛ فرزانه عابدی؛ اسماعیل نصیری هند خاله

5.

پردازش فلسفی- مفهومی حق به شهر از منظر مدیریت شهری

صفحه 1235-1255
افشین متقی؛ حسین طلا؛ آرش قربانی سپهر

6.

ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در شهرهای استان آذربایجان غربی

صفحه 1257-1273
مهدی عبداله زاده؛ محمدرحیم رهنما؛ محمد اجزاءشکوهی؛ میرنجف موسوی

7.

مدل ‏سازی آسیب‏ پذیری بافت‏ های شهری تحت سناریوهای مختلف به‏ منظور مدیریت بحران در برابر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ یک شهرداری تهران)

صفحه 1275-1293
محمد حسن پویان؛ علی صنایعی؛ آذرنوش انصاری

8.

تبیین الگو و تحلیل نحوۀ توزیع خدمات شهری در شهرهای نفت‌خیز (مطالعۀ موردی: آبادان)

صفحه 1295-1318
صادق بشارتی فر؛ مصطفی میرآبادی

9.

ارزیابی توسعۀ پایدار شهری با تأکید بر شاخص‌های توسعۀ میان‌افزای شهری (مطالعۀ موردی: مناطق هشت‌گانۀ شهر اهواز)

صفحه 1319-1337
سارا موزرمی؛ رحیم سرور؛ مجید ولی شریعت پناهی

10.

تحلیل عوامل تبیین‌کننده و عناصر اثرگذار بر مشارکت شهروندی (موردکاوی اصفهان)

صفحه 1339-1355
محمد حسین شریف زادگان؛ حسین قانونی

11.

واکاوی نقش طرح ‏های ساختاری- راهبردی در تحقق انگاره حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: منطقه 22 شهر تهران)

صفحه 1357-1371
منصور عزیزی؛ رسول درسخوان؛ محمدرضا پورمحمدی

12.

تحلیل فضایی پراکنش خدمات عمومی شهری با استفاده از ماتریس فاصله اقلیدسی (مطالعه موردی: شهر یزد)

صفحه 1373-1389
عباس‏علی آروین؛ علیرضا کیانی

13.

ارائه مدل اکتشافی ـ تجربی عوامل بازدارنده تحقق‌پذیری طرح‌های جامع شهری (مطالعۀ موردی: کلان‏ شهر شیراز)

صفحه 1391-1408
جهان بین میرزایی؛ یعقوب پیوسته گر؛ حسین کلانتری خلیل آباد

14.

مدل‏سازی توان اکولوژیک توسعه شهری براساس سنجه‏ های سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شهر شیراز)

صفحه 1409-1432
علی رضا یوسفی مقدم؛ غلام رضا نبی بیدهندی؛ حسن هویدی

15.

ارزیابی مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی برای معلولان جسمی- حرکتی با رویکرد شهر دوستدار معلولان (مطالعه موردی: شهر یزد)

صفحه 1433-1452
محمد رضا رضایی؛ شهاب الدین حج فروش

16.

تحول در نظام فعالیت و دگردیسی سازمان فضایی نواحی روستایی حاشیه زاینده‌رود (مطالعه موردی: ناحیه بن‌رود و جلگه (شهرستان اصفهان))

صفحه 1453-1474
محمد قاسمی؛ فرهاد عزیز پور

17.

بررسی نقش متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در سازمان‏ های عمومی ارائه‏ کننده خدمات شهری

صفحه 1475-1492
مهرداد استیری؛ سمیه حسامی؛ بی بی مرجان فیاضی؛ فرزاد رضا علی

18.

سامانه پارکینگ‏ یاب شهروندمحور مبتنی بر تحلیل تصمیم‏ گیری چندمعیاره مکان ‏آگاه

صفحه 1493-1509
محمدرضا جلوخانی نیارکی؛ علیرضا سرسنگی علی آباد؛ نرجس محمودی وانعلیا

19.

تبیین رهیافت های منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر قفقاز و آسیای مرکزی

صفحه 1511-1528
زهرا پیشگاهی فرد؛ محمود واثق؛ محسن زمانی

20.

تعیین راهبردهای هیدروپلیتیکی ایران در حوضه آبریز اروند

صفحه 1529-1549
یاشار ذکی؛ سجاد نجفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب