1.

ارزیابی رابطه پوشش تاجی، شاخ و برگ و یقه گیاهان با تولید مرتع

دوره 61، شماره 4، فروردین 1388
حسین ارزانی؛ مهدی بصیری؛ سمیه دهداری؛ محمدعلی زارع چاهوکی

2.

بررسی و مقایسه خصوصیات نفوذ آب در خاکهای رسی و در شرایط قرق و چرا در مراتع منطقه فریدن اصفهان

دوره 54، شماره 1، فروردین 1380
محمدرضا وهابی؛ رحمان رحیم زادگان؛ مهدی بصیری

3.

تعیین مؤثرترین شاخص‌های رویشگاهی برای ارزیابی گون‌زارهای کتیرایی

دوره 4، شماره 0، اسفند 1387
محمدرضا وهابی؛ مهدی بصیری؛ محمدرضا مقدم؛ علی‌اصغر معصومی

4.

طبقه بندی وضعیت پوشش گیاهی و وضعیت مرتع با استفاده از داده های فراوانی

دوره 58، شماره 4، دی 1384
علیرضا زارع؛ مهدی بصیری

5.

کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در اولویت‌بندی روش‌های اندازه‌گیری بهره‌برداری در گونة Eurotia ceratoides

دوره 60، شماره 5، اسفند 1387
فاضل امیری؛ مهدی بصیری؛ محمدرضا چائی‌چی

6.

مقایسه و ارزیابی روش‌های مختلف اندازه‌گیری تراکم

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388
محمد موسایی‌سنجره‌ای؛ مهدی بصیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب