1.

باکتریهای کلی فرم ومیزان پایداری آنها در طی رسانیدن پنیر سفید آب –نمکی ایرانی

دوره 1، شماره 0، خرداد 1375
محمدرضا احسانی؛ ثریا آذرنیا؛ جلیل وندیوسفی؛ کیانا کازرونی

2.

بررسی اثر همگن کردن و پایدار کننده ها بر خواص بافتی و ریزساختاری دسر خامه‌ای

دوره 38، شماره 2، آذر 1386
سارا سهراب وندی؛ محمدعلی موسوی؛ محمدرضا احسانی؛ زهرا امام جمعه؛ امیر مرتضویان

3.

بررسی میزان باز پس زنی ترکیبات شیر توسط غشاء اولترافیلتراسیون

دوره 38، شماره 2، آذر 1386
مهشید جهادی؛ محمدرضا احسانی؛ ثریا نواب پور؛ مهناز هاشمی روان؛ سجاد سارالله ذبیحی؛ امین جودکی

4.

مطالعه تأثیرباکتریهای لاکتیکی حرارت دیده بر روی سرعت پروتئولیز پنیر سفید آب – نمکی ایرانی

دوره 4، شماره 0، اردیبهشت 1377
ثریا آذرنیا؛ محمدرضا احسانی؛ سید احمد میرهادی

5.

مقایسه مایه پنیر حاصل از کپک Mucor.miehei با مایه پنیرحیوانی و مایه پنیر تجاری رنیلاز

دوره 34، شماره 1، فروردین 1382
محمد علیزاده؛ محمدرضا احسانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب