1.

بررسی میزان رویت پژوهشگران ایرانی در شبکه‏های اجتماعی: موردکاوی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران

دوره 49، شماره 3، مهر 1394، صفحه 321-337
حمیده اسدی؛ نادر نقشینه؛ مریم نظری

2.

بررسی ویژگی‌های شخصیت کتابداران و اطلاع‌رسانان و ارتباط آن با خشنودی شغلی آنان در کتابخانه‌های تخصصی و پژوهشی شهر تهران

دوره 45، شماره 2، تیر 1390، صفحه 33-57
سیده سپیده سیدعسگری؛ نادر نقشینه؛ رضا رستمی؛ مسعود لواسانی

3.

تحلیل SWOT و موقعیت‌یابی راهبردی کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در قالب «بازاریابی: محصول»

دوره 49، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 55-78
محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ نادر نقشینه؛ فرزانه سهلی

4.

تدوین سناریوهای متصور برای آیندۀ برنامه های پژوهشی دانشگاه ها و تأثیر آنها بر خدمات کتابخانه های دانشگاهی

دوره 53، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 77-96
مریم ناخدا؛ علی مرادمند؛ نادر نقشینه؛ علیرضا نوروزی

5.

چارچوبی برای امکان‌سنجی ایجاد واسپارگاه مدیریت اطلاعات سوانح طبیعی ایران

دوره 55، شماره 4، دی 1400
شاهد رشیدی؛ نادر نقشینه؛ فاطمه فهیم نیا؛ یاسمین استوار ایزدخواه؛ فاطمه ثقفی

6.

سنجش معیارهای ارزیابی و تولید کتاب‌های گویا از دیدگاه کاربران

دوره 48، شماره 2، تیر 1393، صفحه 159-182
مریم چهرقانی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه

7.

مدل ارزیابی پاسخگویی خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

دوره 55، شماره 3، مهر 1400، صفحه 72-92
فرهاد یوسفی مقدم؛ نادر نقشینه؛ میترا دیلمقانی؛ مهشید التماسی

8.

مطالعۀ آشنایی پژوهشگران دانشگاه تهران با تعریف‌ها و مصداق‌های سوءرفتارهای پژوهشی

دوره 47، شماره 4، دی 1392، صفحه 375-396
امیرحسین رجب‌ زاده عصارها؛ نادر نقشینه؛ علی اکبر صبوری

9.

نسل آینده کتابخانه‌ها، با تاکید بر هوشمندسازی خدمات

دوره 44، شماره 4، دی 1389، صفحه 95-120
میترا دیلمقانی؛ نادر نقشینه؛ علی معینی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.