1.

امکان‌سنجی ایجاد جنبش حمایت از خلاقیت‌های محلی در کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه تهران

دوره 56، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 59-72
آرزو رضائی؛ سپیده فهیمی فر؛ نادر نقشینه

2.

بررسی تاثیر مولفه‌های مدیریت دانش بر ابعاد توانمندسازی روانشناختی در سازمان‌های دانش ‌و ارائه‌ی الگوی مناسب و یکپارچه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402
محمدصادق صادقی؛ محمد خندان؛ نادر نقشینه

3.

بررسی میزان رویت پژوهشگران ایرانی در شبکه‏های اجتماعی: موردکاوی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران

دوره 49، شماره 3، مهر 1394، صفحه 321-337
حمیده اسدی؛ نادر نقشینه؛ مریم نظری

4.

بررسی ویژگی‌های شخصیت کتابداران و اطلاع‌رسانان و ارتباط آن با خشنودی شغلی آنان در کتابخانه‌های تخصصی و پژوهشی شهر تهران

دوره 45، شماره 2، تیر 1390، صفحه 33-57
سیده سپیده سیدعسگری؛ نادر نقشینه؛ رضا رستمی؛ مسعود لواسانی

5.

تحلیل SWOT و موقعیت‌یابی راهبردی کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در قالب «بازاریابی: محصول»

دوره 49، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 55-78
محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ نادر نقشینه؛ فرزانه سهلی

6.

تدوین سناریوهای متصور برای آیندۀ برنامه های پژوهشی دانشگاه ها و تأثیر آنها بر خدمات کتابخانه های دانشگاهی

دوره 53، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 77-96
علی مرادمند؛ مریم ناخدا؛ نادر نقشینه؛ علیرضا نوروزی

7.

چارچوبی برای امکان‌سنجی ایجاد واسپارگاه مدیریت اطلاعات سوانح طبیعی ایران

دوره 55، شماره 4، دی 1400، صفحه 26-43
شاهد رشیدی؛ نادر نقشینه؛ فاطمه فهیم نیا؛ یاسمین استوار ایزدخواه؛ فاطمه ثقفی

8.

سنجش معیارهای ارزیابی و تولید کتاب‌های گویا از دیدگاه کاربران

دوره 48، شماره 2، تیر 1393، صفحه 159-182
مریم چهرقانی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه

9.

مدل ارزیابی پاسخگویی خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

دوره 55، شماره 3، مهر 1400، صفحه 72-92
فرهاد یوسفی مقدم؛ نادر نقشینه؛ میترا دیلمقانی؛ مهشید التماسی

10.

مطالعۀ آشنایی پژوهشگران دانشگاه تهران با تعریف‌ها و مصداق‌های سوءرفتارهای پژوهشی

دوره 47، شماره 4، دی 1392، صفحه 375-396
امیرحسین رجب‌ زاده عصارها؛ نادر نقشینه؛ علی اکبر صبوری

11.

نسل آینده کتابخانه‌ها، با تاکید بر هوشمندسازی خدمات

دوره 44، شماره 4، دی 1389، صفحه 95-120
میترا دیلمقانی؛ نادر نقشینه؛ علی معینیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب