1.

بررسی عوامل سازمانی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی

دوره 40، شماره 1، خرداد 1388
امیر علم بیگی؛ ایرج ملک محمدی؛ سیدمحمد مقیمی

2.

بررسی عوامل مؤثر بر میزان شناخت و آگاهی مدیران نسبت به بخش تعاون (مطالعه موردی تعاونی‌های کشاورزی استان تهران)

42-2، شماره 4، مهر 1391، صفحه 655-667
فائزه هاشمی؛ ایرج ملک محمدی؛ حمید موحد محمدی

3.

بررسی نقش ابعاد تجاری سازی تحقیقات بر تحقیق و توسعه کارآفرینانه فناوری در بخش کشاورزی ایران

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 49-61
امیر علم بیگی؛ ایرج ملک محمدی؛ علی اسدی؛ بهروز زارعی

4.

تحلیل مسیر اثرات مولفه های فناوری ارتباطی و اطلاعاتی در توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی ایران

دوره 40، شماره 2، شهریور 1388
امیر علم بیگی؛ ایرج ملک محمدی؛ سیدمحمد مقیمی

5.

رتبه‌بندی عوامل موثر بر اثربخشی طرح‌های انتقال‌ یافته‌های تحقیقاتی در توسعه منابع انسانی بخش کشاورزی استان فارس از دیدگاه برگزارکنندگان

2-40، شماره 3، آذر 1388
ناصر زمانی میاندشتی؛ ایرج ملک محمدی

6.

سنجش سطح کارآفرینی سازمانی ترویج کشاورزی در زمینه توسعه پایدار کشاورزی: ابعاد و اعتبار سنجی براساس مدل معادلات ساختاری

دوره 43، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 209-222
آصف کریمی؛ ایرج ملک محمدی؛ احمد رضوانفر؛ محمود احمد پور داریانی

7.

شناسایی عوامل بازدارنده‌ توسعه سازمان‌های کشاورزان نخل‌‌دار استان خوزستان

42-2، شماره 3، تیر 1391، صفحه 335-346
عرفان علی میرزایی؛ علی اسدی؛ ایرج ملک محمدی؛ مریم طهماسبی

8.

طراحی الگویی برای یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ترویج و آموزش کشاورزی ایران

دوره 39، شماره 1، بهمن 1387
جعفر یعقوبی؛ ایرج ملک محمدی؛ هوشنگ ایروانی؛ محمد عطاران

9.

نقش عوامل سازمانی و مدیریتی در توسعه کارآفرینی در سازمان ترویج کشاورزی کشور

دوره 40، شماره 2، شهریور 1388
احمد یعقوبی فرانی؛ ایرج ملک محمدی؛ یوسف حجازی؛ سیدمحمود حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب