1.

ارائه چارچوب طراحی خدمت با استفاده از روش فراترکیب

دوره 16، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 77-91
صدف سرتیپی؛ رضا محمدکاظمی؛ محمود احمدپور داریانی؛ کمال سخدری

2.

بررسی تاثیر نوآوری مدل کسب و کار بر خلق مزیت رقابتی با نقش میانجی گری توانمندی کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات)

دوره 14، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 321-329
رضا محمدکاظمی؛ کامبیز طالبی؛ علی داوری؛ عامر دهقان

3.

تاثیر نگرش کارآفرینانه بر عملکرد مدیران ورزشی (مورد مطالعه: فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 67-85
رضا محمدکاظمی؛ غلامحسین حسینی‌نیا؛ سعید رمضان زرندی

4.

تاثیر ویژگی های ساختاری تیم کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای فعال در صنعت فناوری اطلاعات: تبیین جایگاه محیط و شبکه کارآفرینانه

دوره 12، شماره 3، آذر 1398، صفحه 361-380
کامبیز طالبی؛ رضا محمدکاظمی؛ مهدی علیزاده

5.

شناسایی ابعاد شکل‌گیری قصد کارآفرینانه در افراد فقیر بر مبنای رویکرد قابلیت‌ها

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 361-380
مسعود مرادی؛ نرگس ایمانی پور؛ زهرا آراستی؛ رضا محمدکاظمی

6.

شناسایی شیوه های آموزش کارآفرینی در حیطه ی یادگیری عاطفی با رویکرد «آموزش از طریق تفریحات سالم»

دوره 10، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 201-220
آیدا احمدی؛ رضا محمدکاظمی؛ قنبر محمدی الیاسی

7.

شناسایی فرصت‌های کسب وکار (کارآفرینانه) در صنعت ورزش با رویکرد فناوری اطلاعات

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 95-112
رضا محمدکاظمی؛ رضا زعفریان؛ عباس خدایاری؛ سید مهران جوادی‌نیا

8.

شناسایی میزان تأثیر جو سازمانی بر نوآوری (مطالعه موردی: بانک ملت)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 67-86
رضا محمدکاظمی؛ سعید جعفری مقدم؛ سارا سهیلی

9.

شناسایی و تحلیل عوامل پیش برنده ارتقاء جذابیت مقصد جهت توسعه کسب و کارهای گردشگری پزشکی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 500-481
محمود احمدپور داریانی؛ رضا محمدکاظمی؛ مهدی خادمی؛ رضا رضائی

10.

طراحی ارزش پیشنهادی در مدل کسب‏ و‏کار مدارس هوانوردی

دوره 16، شماره 5 (ویژه نامه)، اسفند 1402، صفحه 197-210
رضا محمدکاظمی؛ سید مجتبی سجادی؛ محمدجواد منوچهرطیبی

11.

طراحی مدل تامین مالی خرد در پایداری کسب و کارهای نوپای کارآفرینانه در ایران (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران)

دوره 16، شماره 3، آذر 1402، صفحه 86-97
سیمین حیدری قشلاقی؛ رضا محمدکاظمی؛ حسین صادقی

12.

کاربردها و الزامات بکارگیری پلتفرم های ‌تامین‌مالی جمعی در کسب وکارهای تثبیت شده ‌خدماتی–‌ ورزشی( مورد مطالعه باشگاههای فوتبال ایران)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 281-300
رضا محمدکاظمی؛ غلامحسین حسینی نیا؛ حمیدرضا حبیبی

13.

مفهوم‌پردازی الگوی کارآفرینی در صنایع فرهنگی (موردمطالعه: حوزة زبان و ادبیات فارسی)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 273-292
مریم رحمانی؛ علی محمد موذنی؛ رضا محمدکاظمی؛ یوسف محمدی فر؛ سید محمد باقر نجفی

14.

واکاوی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در جذب سرمایه از فرشتگان کسب‌وکار

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 621-640
عبدالله احمدی کافشانی؛ مهران رضوانی؛ هستی چیت سازان؛ رضا محمدکاظمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب