1.

استراتژی برای تغییر باورهای ایده پردازی کارآفرینان؛ یک مرور نظام مند

دوره 17، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 1-33
تهمینه احسانی فر؛ قنبر محمدی الیاسی؛ الهه حجازی؛ احسان چیت ساز

2.

تأثیر روش‌های مربی‌گری بر رفتار کارآفرینانه کارآفرینان نوپا در مراکز شتاب‎دهی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 81-100
بهاره مافی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ مرتضی رضایی زاده

3.

تأثیر عوامل محیطی بر تصمیم‌گیری اخلاقی در کسب‌وکارهای نوپا

دوره 8، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 175-193
قنبر محمدی الیاسی؛ زهرا بادلی

4.

چرایی پای بندی بعضی کارافرینان به اخلاق کسب و کار -گزارش پژوهشی مبتنی بر نظریه داده بنیاد کلاسیک (گلیزری)

دوره 12، شماره 3، آذر 1398، صفحه 381-400
مهرداد آقامحمدی؛ قنبر محمدی الیاسی

5.

سنخ شناسی التزام رهبران کارآفرین به اخلاق کسب و کار

دوره 11، شماره 3، مهر 1397، صفحه 401-420
مهرداد آقامحمدی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ سعید نظری توکلی؛ محمود احمدپور داریانی

6.

شاکله دانش در نظریه توانمندسازی کارآفرینانه فقرا: یک تحلیل وسیع علم‏‏‏سنجی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 99-118
امیرحسین شفیعیان؛ قنبر محمدی الیاسی؛ محمود احمدپور داریانی؛ سید احسان خاندوزی؛ حمید پاداش

7.

شناسایی الگوی منابع- روش‌های یادگیری کارآفرینان نوپا

دوره 6، شماره 4، دی 1392، صفحه 75-93
قنبر محمدی الیاسی؛ خدایار ابیلی؛ ندا مثنوی

8.

شناسایی چالش‌های ورودی مراکز خدمات توسعة کسب‌وکار ایران

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 241-259
ژیلا ترابی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ غلامرضا سلیمانی؛ رضا زعفریان

9.

شناسایی روش‌های یادگیری توسعه‌ی محصول جدید در کسب‌وکارهای با رشد سریع (مورد مطالعه: صنایع تکنولوژی پیشرفته)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 7-26
قنبر محمدی الیاسی؛ مهران رضوانی؛ ملیحه فرامرزی؛ هادی نوتاش

10.

شناسایی شایستگی های عمومی عاملین توسعه خوشه های کسب و کار ایران

دوره 9، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 769-788
هادی نوتاش؛ قنبر محمدی الیاسی؛ مرتضی رضایی زاده

11.

شناسایی شیوه های آموزش کارآفرینی در حیطه ی یادگیری عاطفی با رویکرد «آموزش از طریق تفریحات سالم»

دوره 10، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 201-220
آیدا احمدی؛ رضا محمدکاظمی؛ قنبر محمدی الیاسی

12.

شناسایی عوامل شکل گیری تمایل فرد به پیگیری ایده‌های کارآفرینانه

دوره 16، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 79-96
وجیهه وفایی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ محمود احمدپور داریانی؛ سید مجتبی سجادی

13.

شناسایی محورهای توسعه قابلیت متقاعد سازی در کارآفرینان کارکشته

دوره 10، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 675-694
فاطمه داداشی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ مرتضی رضایی زاده

14.

شناسایی و مدلسازی ویژگی‌های شخصیتی تسهیل‌کنندة یادگیری تأملی در کارآفرینان کارکشته

دوره 8، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 669-687
شنه حسین پناهی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ مرتضی رضایی زاده؛ انور محمدی

15.

موانع نهادی سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران: مطالعه‌ای برای واکاوی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های کوچک فناور

دوره 10، شماره 3، آذر 1396، صفحه 477-496
محمود متوسلی؛ سعید شجاعی؛ هستی چیت سازان؛ قنبر محمدی الیاسیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب