1.

تبارشناسی دلقک در نمایش سنتی ایران

دوره 19، 1(بهار و تابستان 1393)، فروردین 1393، صفحه 47-58
نغمه ثمینی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ محمد باقر قهرمانی؛ شیوا مسعودی

2.

جابجایی قدرت در میان شخصیت‌های نمایشنامه‌های شکسپیر: راهبردی برای دراماتورژی در چهارچوب دیدگاه راسل؛ مطالعه موردی شاه لیر، جولیوس سزار و مکبث

دوره 28، شماره 3، آبان 1402، صفحه 17-29
احد خالقی بلبلوئی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ زهرا شیروانی سعادت آبادی

3.

قرائت فیگوراتیو از نمایشنامۀ مالی‌سویینی نوشتۀ براین فری‌یل بر مبنای کتاب مقدس

دوره 25، شماره 3، مهر 1399، صفحه 45-52
تاجبخش فنائیان؛ بهروز محمودی بختیاری؛ مسعود صفری

4.

کارکرد خاطره از منظر «جریان سیال ذهن»: بررسی نمایشنامۀ خانمچه و مهتابی اثر اکبر رادی

دوره 27، شماره 3، مهر 1401، صفحه 37-44
بهروز محمودی بختیاری؛ پگاه رضا پور؛ مریم دادخواه تهرانی

5.

مفهوم خشونت در گفتمان با نگاهی به فیلم "پنهان" اثر میشائل هانکه

دوره 25، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 5-14
سپیده سامی؛ احمد الستی؛ بهروز محمودی بختیاری

6.

هژمونی مردانه در گزیده ای از نمایشنامه های هنریک ایبسن، با رویکرد تحلیل محتوا

دوره 26، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 13-21
سعید کریمی؛ مهدی سلطانی سروستانی؛ بهروز محمودی بختیاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب