1.

ارزیابی اثرات کاربرد سیتوکنین برتسهیم مواد فتوسنتزی و درصد روغن دانه در ارقام گلرنگ در شرایط تنش خشکی

دوره 53، شماره 3، مهر 1401، صفحه 249-261
لیلی گلچین؛ افشین توکلی؛ احسان محسنی فرد

2.

ارزیابی کارکرد برخی از توده‌های رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) بومی ایران تحت شرایط تنش خشکی

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 49-56
فریده نوروزی شهری؛ مجید پوریوسف؛ افشین توکلی؛ جلال صبا؛ علیرضا یزدی نژاد

3.

بهبود فتوسنتز، تبادلات گازی و محتوای کلروفیل لوبیا با کاربرد اپی براسینولید در شرایط تنش خشکی

دوره 50، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 71-83
مهسا محمدی؛ افشین توکلی؛ مجید پوریوسف؛ احسان محسنی فرد

4.

تأثیر کاربرد سیتوکنین بر فتوسنتز، تبادلات گازی و عملکرد دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius) در شرایط تنش خشکی

دوره 53، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 149-160
لیلی گلچین؛ افشین توکلی؛ احسان محسنی فرد

5.

تأثیر کم‌آبیاری و تاریخ کاشت بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، عملکرد دانه، و محتوای روغن ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

دوره 54، شماره 4، دی 1402، صفحه 47-60
لیلی گلچین؛ افشین توکلی؛ وحیده قهرمانپور؛ سهیلا زرین قلمی

6.

تغییر محتوای فنول کل، رنگدانه‌های فتوسنتزی و تبادلات گازی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در پاسخ به غلظت‌های مختلف هورمون آبسیزیک اسید در سه رژیم‌ رطوبتی

دوره 53، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 201-217
وحیده خالق نژاد؛ علیرضا یوسفی؛ افشین توکلی؛ بهمن فرجمند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب