1.

اثرگذاری بنادر دریای خزر بر ارتقای هم‌پیوندی ساختار فضایی کشور

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 73-86
معین شفیعی حق شناس؛ هاشم داداش پور

2.

بررسی تأثیر گسترش زمین‌شهری بر فرم فضایی منطقۀکلان‌شهری تهران

دوره 15، شماره 2، مهر 1402، صفحه 397-418
هاشم داداش پور؛ آذر حاتمی مهند

3.

بررسی رابطۀ بین تخصصی‌شدن، تنوع، رقابت صنعتی و تمرکز فضایی صنایع در شهرستان‌های ایران، در دورۀ زمانی 1375تا1390

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-28
مینا ساسانی؛ هاشم داداش‌پور

4.

تحلیل الگوهای فضایی رشد شهری در مناطق کلان‌شهری ایران (مطالعۀ موردی: مناطق کلان‌شهری تهران، مشهد، اصفهان و شیراز)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 117-138
هاشم داداش پور؛ فردیس سالاریان

5.

تحلیل روابط فضایی میان بنادر جنوبی ایران و شهرهای پس‌کرانۀ منطقه‌ای

دوره 10، شماره 2، مهر 1397، صفحه 193-223
هاشم داداش‌پور؛ مجتبی آراسته

6.

تغییرات فضایی- زمانی شکل شهرهای ساحلی و غیرساحلی استان مازندران با به‌کارگیری سنجه های سیمای سرزمین

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 57-79
فاطمه رضایی؛ سامره فلاحتکار؛ هاشم داداش پور

7.

توصیف و تبیین تحولات ساختار فضایی لجستیک و عوامل مؤثر بر آن در منطقة کلان‌شهری تهران

دوره 13، شماره 2، مهر 1400، صفحه 335-363
علی‌رضا ساداتی؛ هاشم داداش پور

8.

عوامل کلیدی مؤثر بر توسعة فضایی پایدار در استان مازندران در افق 1420

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-17
هاشم داداش پور؛ مریم ولاشی

9.

نابرابری فضایی و رابطة مرکزـ پیرامون در ایران: ارائة یک مدل نظری با استفاده از روش نظریه‌پردازی لینهام

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 25-59
هاشم داداش پور؛ دلارام شجاعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب