1.

اثرات غلظت های زیرکشندگی قارچ بیمارگر حشرات Metarhizium anisopliae روی فراسنجه های تولیدمثلی Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)

دوره 7، شماره 2، آذر 1397، صفحه 129-139
مریم علی خانی؛ سید علی صفوی؛ شهزاد ایرانی پور

2.

اثر کشندگی و زیرکشندگی قارچ Metarhizium anisopliae روی فراسنجه‌های جدول زیستی باروری شته مومی کلم Brevicoryne brassicae در شرایط آزمایشگاهی

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 261-268
ساناز امامی؛ سید علی صفوی؛ یوبرت قوستا

3.

بررسی زهرآگینی و نحوه تندش کنیدی جدایه های مختلف قارچ Beauveria bassiana

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 65-73
فرزانه سادات سیدطالبی؛ سیدعلی صفوی؛ رضا طلایی حسنلویی؛ علیرضا بندانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب