1.

اثر مالچ‌ بر تغییرات رطوبت، دما و شار گرمایی خاک‌‌ در حضور سطح ایستابی کم عمق

دوره 50، شماره 9، بهمن 1398، صفحه 2213-2225
اشکان یوسفی؛ احمد فرخیان فیروزی؛ میلاد امین زاده

2.

ارزیابی اثر مدیریت‌های زراعی و حفاظتی بر جریان‌های سطحی و بار رسوب با استفاده از مدل ArcSWAT -مطالعه موردی: حوضه آبریز دشت بزرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401
لیدا واصل؛ احمد فرخیان فیروزی؛ عطااله خادم الرسول

3.

استفاده از روش طیف‌سنجی مرئی-مادون قرمز نزدیک در مدل‌سازی شوری خاک اراضی مستعد تولید ریزگرد استان خوزستان

دوره 50، شماره 8، دی 1398، صفحه 1951-1962
منصور چترنور؛ احمد لندی؛ احمد فرخیان فیروزی؛ علی اکبر نوروزی؛ حسینعلی بهرامی

4.

استفاده از مدل‌های سینتیک و هم‌دمای خطی و غیرخطی در ارزیابی کارایی حذف سرب از محلول‌های آبی با استفاده از زغال‌های زیستی

دوره 53، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 333-346
هدیه بهنام؛ احمد فرخیان فیروزی

5.

برآورد دمای خاک از داده‌های هواشناسی با استفاده از مدل‌های یادگیری ماشین سریع، شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه

دوره 51، شماره 4، تیر 1399، صفحه 895-906
حسین زادمهر؛ احمد فرخیان فیروزی

6.

برآورد رطوبت خاک به کمک تلفیق ویژگی‌های فیزیکی و هیدرولیکی خاک با داده‌های نوری سنجش‌از‌دور با استفاده از روش یادگیری ماشین

دوره 53، شماره 7، مهر 1401، صفحه 1575-1591
شکوفه شکری؛ احمد فرخیان فیروزی؛ ابراهیم بابائیان

7.

بررسی زغال زیستی اصلاح شده، نانورس و پلی‌وینیل استات بر تثبیت خاک و کنترل فرسایش بادی خاک شنی و شنی‌لومی

دوره 51، شماره 4، تیر 1399، صفحه 923-935
فاطمه نورعلی وند؛ احمد فرخیان فیروزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب