1.

از جاهلیت مکه تا مدنیت مدینه‌

دوره 48، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 195-221
ابوالفضل خوش منش

2.

«امّ‌القری» پایگاه جهانی «امت وسط»

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 53-72
ابوالفضل خوش منش

3.

بهره‌گیری از سیاق متنی در معناشناسی ساختگرای قرآن کریم

دوره 52، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 95-115
قاسم فائز؛ ابوالفضل خوش منش؛ آسیه ذوعلم

4.

تحلیل بُعد غیرمادی انسان در قرآن بر پایۀ معناشناسی و بازخوانش واژگان «نفس، روح و قلب»

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 547-527
مهدی نوری افشان؛ ابوالفضل خوش منش

5.

ضرورت آموزش زبان قرآن به قرآن با مروری بر شکل‌یابی و تجربۀ آموزش مستقیم زبان در قرون اخیر

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 79-55
ابوالفضل خوش منش

6.

قرآن کریم و زبان عربی

دوره 51، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 197-215
ابوالفضل خوش منش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب