1.

ارائه مدل پارادایمی عوامل مؤثر در سبک زندگی زنان روستایی جهت مشارکت در فعالیت‌های ورزشی

دوره 14، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 748-763
حسین علی محمدی؛ جواد ادبی فیروزجاه؛ حسین کردلو؛ مریم کریمی

2.

ارائۀ مدلی مفهومی برای تبیین آمادگی بانک‌های تجاری ایران به منظور پیاده‌سازی بانکداری اسلامی: به‌کارگیری استراتژی داده‌بنیاد

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 129-154
سیدرضا سیدجوادین؛ محمد صفری؛ رضا راعی؛ محمد جواد ایروانی

3.

اندیشه و کنش در سیاست جنسیت: بررسی تجربه ایران در سال‌‌های 1270ـ1320

دوره 17، شماره 2، تیر 1398، صفحه 223-255
ابوالفضل دلاوری؛ الهه صادقی

4.

بررسی سیاست‌گذاری و قوانین و مقررات سلامت در امریکا

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 105-120
بیژن عباسی؛ مریم حیدری

5.

بررسی مؤلفه‌های الگوی سیاست‌گذاری در حوزۀ رسانه (گذر از نهادگرایی کلاسیک به نهادگرایی جدید)

دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 81-97
محمد توحیدفام؛ علی توسرکانی

6.

بررسی نقش عوامل سیاسی و امنیتی در سیاست‌گذاری سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 45-60
محمد رضا مجیدی؛ مرتضی حمیصی

7.

تبیین استلزامات ارتقاء نظام سیاست‌گذاری توسعه روستایی و عشایری ایران مبتنی بر سبک مدیریت جهادی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 214-233
حجت ورمزیاری؛ محسن بابایی؛ خلیل کلانتری

8.

توسعۀ مفهومی حق بر سلامت زنان و تحلیل آن در سیاست‏ گذاری‏ های کلان و خرد

دوره 18، شماره 4، دی 1399، صفحه 529-555
هاجر آذری؛ لیلا بهرامی

9.

سیاست‌گذاری وضعیت اجتماعی زنان در ایران: بررسی رابطه سیاست‌های کلان و قوانین حوزه زنان با رویکرد مرجع

دوره 13، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 129-149
عاطفه خادمی؛ فاطمه تقی زاده

10.

طراحی مدل سیاست‌گذاری در سینمای ایران با هدف ارتقای جایگاه بین‌المللی آن

دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 169-194
رضا میرمحرابی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ عطاءاله ابطحی

11.

عوامل تحول سیاست‌های مهاجرتی ایالات متحده امریکا، 2016-1917

دوره 51، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 408-387
محمد جمشیدی؛ زهرا عازمی

12.

کارآفرینی سیاسی: واکاوی پیامدهای آن در عرصه سیاست‌گذاری

دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 674-694
عبداله ساعدی؛ سید نجم الدین موسوی؛ فرحناز آهنگسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب