1.

A Novel Deep Learning-based Prediction Approach for Groundwater Salinity Assessment of Urban Areas

دوره 9، شماره 2، تیر 2023، صفحه 712-725
Pouyan Abbasimaedeh؛ Nasim Ferdosian

2.

A resolution comparison of horizontal and vertical magnetic transfer functions

دوره 40، شماره 3، آبان 1393، صفحه 47-53
B Habibian Dehkordi؛ B Oskooi

3.

Effects of soil conductivity on properties of saffron corms and in vitro production of its style explants

دوره 5، شماره 2، مهر 2015، صفحه 273-286
Sepideh Mashayekhi؛ Monir Hosseinzadeh Namin

4.

Effects of storage duration and temperature of hydro-primed wheat seeds on seed and seedling quality

دوره 48، ویژه نامه، مهر 1396، صفحه 1-10
Zeinab Farajollahi؛ Hamid Reza Eisvand

5.

Effects of water deficit and salinity on germination properties of Aeluropus spp.

دوره 12، شماره 2، اسفند 2007

6.

Evaluating the application of wastewater in different soil depths (Case study: Zabol)

دوره 3، شماره 1، فروردین 2017، صفحه 113-121
Saeed Shojaee؛ Gholamreza Zehtabian؛ Mohammad Jafary؛ Hasan Khosravi

7.

Magnetotelluric Evidence for Electrical Anisotropy in the Sabalan Geothermal Reservoir, Northwestern Iran

دوره 48، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 55-65
Zahra Sadat Mirhadi؛ Banafsheh Habibian Dehkordi

8.

Salt Stress-Induced Changes in Leaf Antioxidant Activity, Proline and Protein Content in ‘Shah Anjir’ and ‘Anjir Sabz’ Fig Seedlings

دوره 1، شماره 2، اسفند 2014، صفحه 121-129
Rohollah Abdoli Nejad؛ Akhtar Shekafandeh

9.

Spatio-Temporal Variation of an Aquifer Salinity in a Semi-Arid Area, Case Study of Sarvestan Plain, Iran

دوره 8، شماره 1، فروردین 2022، صفحه 147-157
Moslem Rasti؛ Touraj Nasrabadi؛ Mojtaba Ardestani

10.

اثر شوری خاک بر معدنی شدن نیتروژن در حضور و عدم حضور کلش گندم در سه خاک با کلاس بافتی متفاوت

دوره 54، شماره 12، اسفند 1402، صفحه 1913-1928
یونس شکوهی فر؛ احمد محمدی قهساره؛ کریم شهبازی؛ محمدمهدی طهرانی*؛ حسین بشارتی

11.

ارزیابی تغییرات آب زیرزمینی در یک آبخوان کم‌عمق منطقۀ خشک با استفاده از تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی ارتفاع، هدایت الکتریکی و دمای آب زیرزمینی

دوره 70، شماره 3، آذر 1396، صفحه 633-645
حمید حسینی مرندی؛ محمد مهدوی؛ حسن احمدی؛ بهارک معتمد وزیری؛ عبدالعلی عادلپور

12.

ارزیابی مدل بیان ژن در پیش‌بینی مکانی شوری آب زیرزمینی و مقایسۀ آن با مدل‌های زمین‌آماری (مطالعۀ موردی: دشت مشهد)

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 855-866
سعیده حسین آبادی؛ حسین خزیمه نژاد؛ عباس خاشعی سیوکی

13.

ارزیابی مزرعه‌ای کاربرد کمپوست پسماند شهری و نیتروژن بر عملکرد ذرت علوفه‌ای و برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک

دوره 23، شماره 3، مهر 1400، صفحه 484-471
محسن سیلسپور

14.

بررسی اثر سطوح مختلف بیوچار طبیعی بر برخی از ویژگی‌های خاک، درصد جوانه‌زنی و عملکرد گیاه مرتعی اروشیا (Eurotia ceratoides)

دوره 75، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 35-50
راضیه دهقانی؛ محمد جعفری؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ سلمان زارع؛ علی طویلی؛ بابک متشرع زاده

15.

بررسی اثر شوری آب بر عملکرد مادة خشک کُنار موریتانی با تعیین تابع تولید شوری (مطالعة موردی: اهواز)

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 163-173
مجید علی حوری

16.

بررسی اثر شوری خاک بر پراکنش گونه‌های گیاهی در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز فوجرد- استان قم)

دوره 70، شماره 3، آذر 1396، صفحه 751-762
لیلا کاشی زنوزی؛ شهرام بانج‌شفیعی

17.

بررسی امکان جایگزین کردن محلول‌های غذایی با EC متغیر به جای محلول غذایی با EC ثابت در آبکشت گوجه‌فرنگی

دوره 40، شماره 2، شهریور 1388
اعظم کریمی افشار؛ مجتبی دلشاد؛ مصباح بابالار

18.

بررسی تأثیر تغییرات فصلی مؤلفه های فیزیکی و شیمیایی روی میزان مواد مغذی در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 6، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 62-69
آسیه حاجی؛ محمدکاظم خالصی؛ خسرو خلیلی جانی

19.

بررسی تاثیر زمان تماس، نوع عصاره‌گیر و نسبت خاک به عصاره‌گیر در اندازه‌گیری مقدار گچ به روش استون

دوره 53، شماره 4، تیر 1401، صفحه 701-713
مصطفی مارزی؛ کریم شهبازی؛ لیلا اسماعیل زاده؛ مهدی بهشتی

20.

بررسی تغییرات برخی خصوصیات خاک در رویشگاه های طبیعی گیاه لگجی Capparis spinosa در استان بوشهر

دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 431-438
سید حسن کابلی؛ فرهاد فخری؛ علی اشرف جعفری؛ پرویز بیات

21.

بررسی تغییرات زمانی و مکانی شوری آب‏ های زیرزمینی استان یزد با استفاده از روش زمین‏ آماری کریجینگ شاخص

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 333-345
محبوبه امیری بورخانی؛ محمدرضا خالدیان؛ افشین اشرف زاده؛ علی شاه نظری

22.

بررسی رابطه بین قدرت یونی و هدایت الکتریکی در محلول خاک‌های شور

2-38، شماره 2، آذر 1387
محمد جعفری؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ علی طویلی؛ مرجان شفیع زاده نصرآبادی

23.

بررسی روند تغییرات کمیت و شوری آب زیرزمینی و عوامل مؤثر بر آن در حوضه شیراز با استفاده از داده‌های زمینی و سنجش‌ازدور

دوره 53، شماره 7، مهر 1401، صفحه 1645-1658
شهره دیداری؛ ساره عاجی؛ فروغ گلکار

24.

بررسی‌های مگنتوتلوریک و رادیومگنتوتلوریک، مثالی از جزیره میدسومار سوئد

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 13-21
بهروز اسکویی؛ آیدا هوشیاری‌فر

25.

پیامد سیلاب و شرایط غرقابی بر ویژگی‌های شیمیایی و وضعیت عناصر غذایی خاک (مطالعه موردی: کشت و صنعت حکیم فارابی)

دوره 52، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 1617-1627
نعمت الله زکوی؛ اکبر کریمی؛ علی شینی دشتگل

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب