1.

ارائه مناسب حالت حرف اضافه‌ای در مراحل اولیه آموزش روسی به عنوان زبان دوم

دوره 13، شماره 44، خرداد 1387
س. و. واراوا؛ و.ی گروتسیاک

2.

ارزیابی وضعیت کمی و کیفی آموزش علوم سیاسی در ایران: مطالعۀ موردی دانشجویان رشتۀ علوم سیاسی دانشگاه تهران

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 367-383
علی اشرف نظری

3.

بررسی مقایسه‌ای روش تدریس معلم‌محور و روش تدریس متعلم‌محور ‌در آموزش دستور زبان آلمانی به عنوان زبان خارجی

دوره 10، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 722-733
محمدحسین حدادی؛ ندا صدری

4.

بررسی مقایسه تأثیر روش تدریس تفحص گروهی و سخنرانی بر میزان یادگیری دانشجویان (مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی)

دوره 46، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 697-706
حسین روحانی؛ علیرضا فروغی؛ سعیده نظری

5.

تاثیر عوامل آموزشی بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان مهندسی کشاورزی

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 151-163
مهتاب پوراتشی؛ اصغر زمانی

6.

تأثیر مولفه های آموزش های کارآفرینانه بر توسعه مهارت های کارآفرینانه در دانشجویان رشته های کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه تهران)

دوره 49، شماره 2، تیر 1397، صفحه 225-238
روح اله رضائی؛ فرشته میری کرم

7.

درآمدی بر روش تدریس مشاهده یک دقیقه‌‌ای (OMP ) در آموزش کشاورزی

دوره 53، شماره 3، مهر 1401، صفحه 857-870
ریحانه شاقلی؛ عرفان علی میرزایی

8.

روش های تدریس درکتابداری

دوره 38، شماره 42، آذر 1383
على حسینى خواه

9.

مقایسۀ اثربخشی روش‌های تدریس سنتی و تلفیقی تربیت بدنی بر یادگیری درس علوم تجربی و توسعۀ مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر پایۀ دوم مقطع راهنمایی

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 217-230
سید امیراحمد مظفری؛ لیلا صباغیان‌راد؛ حجت حاتمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب