1.

ارزیابی اسکان موقت بعد از زلزله و راهکارهای بهبود کیفی آن متناسب با نیاز آسیب دیدگان (نمونه موردی: روستای سرند-هریس)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 55-80
مازیار آصفی؛ شهین فرخی

2.

ارزیابی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی اسکان اضطراری (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه)

دوره 49، شماره 2، تیر 1396، صفحه 325-340
علی داداش زاده؛ مسعود تقوایی؛ اصغر ضرابی

3.

بررسی میدانی بحران اولویت در مدیریت بحران

دوره 18، شماره 2، تیر 1384
محمد سعید تسلیمی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ مهران عمادی اندانی؛ میکائیل برقی

4.

بررسی و ارزیابی بیست و نهمین کنگره جغرافیایی 2000 سئول کره

159-158، شماره 0، شهریور 1380
دکتر حسینمراد محمدی

5.

بهبود کیفیت انتقال مصدومان هنگام وقوع بلایای طبیعی از نقاط مختلف جغرافیایی

دوره 49، شماره 3، مهر 1396، صفحه 539-551
محمد علی بهشتی نیا؛ مصطفی مقیمی

6.

پژوهش در پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه ماکو (ماکو تا دشت بازرگان)

دوره 37، شماره 1، شهریور 1384
دکتر علی بلادپس

7.

تاثیرات بحران خشکسالی بر بخش های مختلف کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست (با تاکید بر استان آذربایجان غربی)

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 38-50
موسی شجاع جمال آباد

8.

تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر میزان خسارت‌های مالی و جانی بلایای طبیعی در ایران

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 921-933
سمانه عابدی؛ عبدالرسول قاسمی؛ سید حمیدرضا مرتضوی

9.

تحلیل تاب‌آوری کشاورزان در برابر خشکسالی با تأکید بر عوامل اقتصادی و سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی (موردمطالعه: دهستان رونیز، شهرستان استهبان)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 230-243
سعید رضا اکبریان؛ مهدی رمضان زاده لسبویی

10.

تحلیل تجربه‌زیستۀ زنان سرپرست خانوار از زلزلۀ استان کرمانشاه

دوره 18، شماره 3، مهر 1399، صفحه 431-462
شایسته کرمخانی؛ عالیه شکربیگی؛ احسان رحمانی خلیلی

11.

تحلیل و تبیین مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی کودکان و نوجوانان بی سرپرست شده در زلزله شهر رودبار

9و10، شماره 0، دی 1376
مهناز زند

12.

رابطۀ امنیت آب و بلایای طبیعی در حقوق بین‌الملل

دوره 5، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 131-154
مصطفی فضائلی؛ مهناز رشیدی

13.

طراحی سرپناه موقت مدولار مبتنی بر روش کاربر محور برای بازماندگان بلایای طبیعی (زلزله)

دوره 21، شماره 2، آذر 1395، صفحه 65-74
مهسا طیرانی نجاران؛ مهدی خرم

14.

مطالعة تأثیر بلایای طبیعی بر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در ایران

دوره 43، شماره 2، آبان 1387
حسین صادقی؛ سارا امامقلی پور

15.

نقش ساختار جغرافیای در سیل مرداد ماه 1378شهر نکا

دوره 28، شماره 29، تیر 1381
دکتر احمد پور احمدسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب