1.

ادبیات، بستری مناسب برای آموزش زبان به زبان‌آموز ایرانی

دوره 13، شماره 46، آذر 1387
رؤیا لطافتی

2.

ازبرخوانی، کمک‌ابزار آموزشی مؤثر اما غایب در ساختار نظام آموزش زبان خارجی در ایران

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 267-286
آذین حسین زاده؛ الهام علیزاده

3.

استفاده از فناوری نوین در آموزش زبانهای خارجی با تکیه بر نقش سینما

دوره 15، شماره 57، فروردین 1389
حسین غلامی؛ موسی عبداللهی

4.

بررسی تأثیر «تداخل زبانی» بر فراگیری تلفظ صحیح در زبان آلمانی برای زبان آموزان ایرانی در سطح مقدماتی

دوره 9، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 1339-1366
محمدحسین حدادی؛ شقایق میثمی

5.

بررسی میزان فراوانی واژگان دانشگاهی در پیکره ای از کتاب های درسی دانشگاهی گرایش آموزش زبان انگلیسی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 198-215
راضیه غلامی نژاد؛ محمدرضا عنانی سراب

6.

تجزیه و تحلیل اشکالات رایج در یادگیری زبان اسپانیایی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 399-422
پردیس پرویزی؛ پردیس پرویزی

7.

تحلیلی بر چگونگی ارائه نرم‌افزارهای آموزشی زبان (با توجه به شکل، محتوا و تکنیک)

دوره 14، شماره 51، فروردین 1388
روح‌الله رحمتیان؛ محمدحسین اطرشی

8.

توانایی های متفاوت زبان آموزان در یک کلاس: مشکلات و راهبردها

دوره 9، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 1131-1166
فاطمه عسگری

9.

دگرگونی‌های صرفی نحوی در تقابل رویارویی مقولات صرفی نحوی در زبان فارسی و آلمانی

دوره 12، شماره 40، آذر 1386
پرویز البرزی

10.

روش دستور- ترجمه در بستر آموزش الکترونیکی

دوره 9، شماره 22، بهمن 1383
نادر حقانى

11.

رویکرد معناشناسی شناختی به حروف اضافه مکانی زبان فارسی از منظر آموزشی، مطالعة موردی: حرف اضافة در

دوره 14، شماره 56، اسفند 1388
ارسلان گلفام؛ فاطمه یوسفی راد

12.

شیوهء یادگیری مستقیم در بستر آموزش الکترونیکی "

دوره 10، شماره 23، فروردین 1384
نادر حقانى

13.

کاربرد پیکره های‌ متنی در آموزش زبان آلمانی

دوره 8، شماره 2، دی 1397، صفحه 449-474
حسن پروان؛ حسین سرکار حسن خان

14.

کاربرد تلفیقی متن ادبی و سینمای اقتباسی در بستر آموزشی فرهنگ محور زبان

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 154-170
فاطمه عسگری

15.

مختصات برنامهء نوین رشتهء مترجمی زبان آلمانی

دوره 9، شماره 17، تیر 1383
نادر حقانى

16.

مطالعة رابطة شناخت و فرهنگ و سیر تحول آنها در متدهای آموزش زبان فرانسه

دوره 15، شماره 57، فروردین 1389
حمیدرضا شعیری؛ نیلوفر بخشائی

17.

مقایسۀ تطبیقی آموزش دستور زبان در کتاب‌های درسی فارسی و فرانسوی (مطالعۀ موردی: پایه‌های اول تا سوم دبستان)

دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 67-102
نجمه دری؛ محدثه طاهری

18.

نقش آزمون‌سازی در سنجش آموخته‌های زبان‌آموز در آموزش زبان آلمانی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 19-43
ابراهیم استارمی؛ الناز قدوسی شاهنشینسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب