1.

اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر صفات مهم زراعی عدس در منطقه کرج

دوره 31، شماره 4، تابستان 1379
بهمن یزدی صمدی؛ سید علی پیغمبری

2.

اثر تنش شوری بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد رویشی ژنوتیپ‌های عدس

دوره 15، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 107-117
لطفعلی صادقی آذر؛ شهاب مداح‌حسینی؛ اصغر رحیمی؛ علی اکبر محمدی میریک

3.

اثر مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر صفات مهم زراعی عدس در منطقه کرج

دوره 32، شماره 2، بهار 1380
بهمن یزدی صمدی؛ سید علی پیغمبری؛ ناصر مجنون حسینی

4.

ارزیابی تحمل به شوری در 43 ژنوتیپ عدس به همراه رقم زراعی مردم

دوره 52، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 67-78
داود دادشی؛ علیرضا عباسی؛ احمد احمدی لکی

5.

بررسی اثرات مصرف کود دامی وکود زیستی (ریزوبیوم) درتولید محصول عدس

دوره 38، شماره 3، پاییز 1386
منوچهر گرجی اناری؛ حسینقلی رفاهی؛ حسینعلی علیخانی

6.

بررسی تأثیر کودهای فسفری شیمیائی و زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم عدس (Lens culinaris L.) در شرایط متفاوت رطوبتی

دوره 42، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 845-855
مراد محمدی؛ حسین مقدم؛ ناصر مجنون حسینی؛ علی احمدی؛ کاظم خاوازی

7.

بررسی تحمل به خشکی در ارقام مختلف عدس

دوره 5، شماره 1، بهار 1382، صفحه 61-69
الیاس نیستانى؛ مرتضى عظیم زاده

8.

بررسی تنوع ژنتیکی در خزانۀ ژنی عدس با استفاده از صفات مورفولوژیک در بردسیر

دوره 45، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 541-551
مرضیه نوری گوغری؛ حسین دشتی؛ شهاب مداح حسینی؛ الهام دهقان

9.

بررسی تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم‌های وارداتی عدس موجود در کلکسیون دانشکدۀ کشاورزی کرج با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

دوره 45، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 183-190
مرضیه نوری گوغری؛ حسین دشتی؛ شهاب مداح حسینی؛ الهام دهقان

10.

بررسی تنوع ژنتیکی محصول دانه و چند صفت وابسته در 90 ژنوتیپ عدس در منطقه کرج

دوره 35، شماره 3، بهار 1383
بهمن یزدی صمدی؛ سیدعلی پیغمبری؛ ناصر مجنون حسینی

11.

بهینه‌سازی انرژی مصرفی و کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در تولید عدس آبی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 710-701
بهزاد الهامی؛ اسداله اکرم؛ مجید خانعلی

12.

تأثیر تراکم بوته بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد در دو رقم عدس (Lens culinaris Medik)

دوره 42، شماره 1، بهار 1390، صفحه 33-40
فاطمه ملک ملکی؛ ناصر مجنون حسینی؛ حسن علیزاده

13.

تاثیر کاربرد جداگانه و تلفیقی علفکشهای مختلف بر عملکرد، اجزای عملکرد وصفات مهم زراعی عدس (Medik (Lens culinaris درکشت انتظاری و بهاره

دوره 36، شماره 1، بهار 1384
حسن کریم‌مجنی؛ حسن محمدعلیزاده؛ ناصر مجنون حسینی؛ سیدعلی پیغمبری

14.

تجزیه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های عدس با استفاده از شاخص‌های روش‌ امی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1400
رحمت الله کریمی زاده؛ پیام پزشکپور؛ اصغر مهربان؛ پیمان شریفی؛ محمد برزعلی

15.

تجزیه علیت اجزای عملکرد دانه در عدس در شرایط دیم

دوره 6، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 61-65
الیاس نیستانی؛ علی اکبر محمودی

16.

تعیین پارامترهای بهینه موزع سیلندر خلائی دقیق‌کار برای کشت عدس ایرانی

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 621-629
حسین باقرپور؛ حسین حاجی آقا علیزاده

17.

تعیین زمان مناسب کاشت و آبیاری تکمیلی برای عدس دیم در دشت قزوین با استفاده از مدل کامپیوتری

دوره 3، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 91-101
عباس ستوده نیا؛ بهنوش کمالی؛ مسعود سلطانی

18.

شناسایی In Silico ژن‌های دخیل در بیوسنتز توکوفرول در گیاه عدس (Lens culinaris)

دوره 52، شماره 4، زمستان 1400
عاطفه مجیدی؛ علیرضا عباسی؛ سجاد رشیدی منفرد

19.

مطالعه اثر فرسایش خاک بر توان تولید با ارزیا بی محصول عدس در منطقه قزوین و تأثیر کوددهی درکنترل آن

دوره 35، شماره 1، بهار 1383
منوچهر گرجی؛ حسینقلی رفاهی؛ صابر شاهویی؛ محمدرضا قنادها

20.

مطالعه تنوع ذخایر توارثی عدس با منشأ اقلیمی گرم و خشک ایران

دوره 43، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 601-609
مهسا غفاری؛ شاهین واعظی

21.

مطالعۀ بقایای علف‌کش‌ نیکوسولفورون+ریم‌سولوفورون (التیما) مصرف‌شده در مزرعۀ ذرت به‌کمک روش زیست‌سنجی

دوره 46، شماره 1، بهار 1394، صفحه 15-24
سعید شهبازی؛ حسن علیزاده؛ خلیل طالبی جهرمیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.